Povrede bubrega

Kako možemo znati da smo povredili bubreg?

a. Zapažanjem bola i osetljivosti u predelu bubrega.
b. Zapažanjem krvi u mokraći.

Kako se leče povrede bubrega?

Kod manjih povreda, koje su u yećini, ležanje u postelji je glavni oblik lečenja.

Ako je krvarenje alarmantno a rendgen pokaže jako oštećen bubreg, hirurško odstranjivanje organa može biti neophodno, ili pak drenaža krvi i urina koji su iscurili iz povređenog bubrega.

Može li se povređeni bubreg hirurški osposobiti?

Da. Ukoliko oštećenje nije veliko, umesto da se izvadi, bubreg se može ušiti.

Da li je često potrebno pristupiti operaciji zbog povrede bubrega?

U većini slučajeva operacija neće biti potrebna.

Kako možemo znati da li je operacija potrebna?

Zapažanjem da li se mokraća pročišćava i uočavanjem ponovnog uspostavljanja bubrežne funkcije. Ukoliko se krv i dalje javlja u mokraći a funkcija se ne uspostavlja, ili ako se stanje pacijenta pogoršava i u krstima postoji otok, tada se preporučuje operacija.