Povrede pluća i grudne duplje

Da li se povrede pluća ili grudne duplje često sreću?

Da, naročito u našem toliko mehanizovanom društvu: nesrećni slučajevi prilikom kojih dolazi do povrede grudnog koša i pluća
postaju zabrinjavajuće sve brojniji.

Koje su najčešće povrede grudnog koša ili pluća?

a. Jaka kontuzija grudnog koša.
b. Fraktura rebara ili grudne kosti (stemuma).
c. Laceracija pluća oštrom ivicom slomljenog rebra koja je ušla u plućno tkivo.
d. Vazduh, krv ili i jedno i drugo u grudnoj duplji koja se nalazi oko pluća. Može biti rezultat punkcije pluća ili stranog tela koje je prodrlo kroz grudni koš.
e. Kolaps pluća kao rezultat spontanog prskanja ili krvarenja.
f. Rane prouzrokovane nožem ili vatrenim oružjem.

Da li je moguće spasti ljude koji imaju jaku povredu grudnog koša ili pluća?

Da. Nasuprot opštem verovanju, većina ovih ljudi može biti spašena odgovarajućim hirurškim lečenjem.

Kakva je terapija kad postoje povrede grudnog koša i pluća?

a. Prvo treba obratiti pažnju na šok koji obićno prati ovakve povrede. Transfuzije krvi, davanje kiseonika i narkotika su neke od hitnih mera koje se moraju preduzeti.
b. Ukoliko na grudnom košu postoji otvor, ranu treba odmah pokriti tako da vazduh spolja ne može da ulazi u grudnu duplju. Čvrsto vezivanje takve rane zavojima od gaze i lepljive trake (ili čak pocepanom košidjom ukoliko nema drugog izbora) treba preduzeti kao hitan postupak kad god ovakva otvorena rana postoji.
c. Ukoliko je krvarenje iz pluća u grudnu duplju jako, grudni koš treba pimktirati i iglom drenirati krv. Ukoliko se i pored toga krvarenje nastavi, treba izvršiti operaciju i krvarenje zaustaviti podvezivanjem sudova koji krvare, zašiti pluća ili odstraniti oštećeni deo.
d. Oko pluća može postojati vazduh (pneumotoraks). On se ispušta ubodom igle ili se vadi ubacivanjem gumene cevi u grudnu duplju i dreniranjem putem spojenih sudova. Pluća se tada ponovo šire i funkcionišu.
e. Vrlo oštećeno plućno krilo u nekim slućajevima biće kompletno odstranjeno.

Kako treba ljude sa jakim povredama pluća prevoziti – u ležećem položaju?

Ne. Povrede grudnog koša mogu stvoriti velike teškoće pri disanju, pa je zato ovakve pacijente najbolje prevoziti u polusedećem položaju.