Preanestetička medikacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Preanestetička medikacija, lekovi koji se daju da bi se smirio pacijent pre anestezije.

Preporuka strane: