Pregled vida i ciljani oftalmološki pregled – Očna bolnica MC klinika Vidar Latinović

Pregled vida i ciljani oftalmološki pregled – Očna bolnica MC klinika Vidar Latinović

Zakazivanje pregledaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Očna bolnica MC klinika Vidar Latinović

Bulevar cara Lazara 79b
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Očna bolnica MC klinika Vidar Latinović

Bulevar cara Lazara 79b
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme sa ekranom, poslodavac ima obavezu da zaposlenima koji koriste opremu sa ekranom na poslu koji obavljaju, najmanje pola svog radnog vremena, obezbedi pregled vida, a ukoliko taj pregled  pokaže potrebu, da obavi i ciljani oftalmološki pregled.

Ciljani oftalmološki pregled odnosno kompletan oftalmološki pregled za osobe koje rade za ekranom možete obaviti u Očnoj bolnici MC klinika Vidar Latinović Novi Sad. Zakažite termin pregleda na kontakt telefon:

Očna bolnica MC klinika Vidar Latinović
Bulevar cara Lazara 79b
Novi Sad

Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Pregled vida se sprovodi pre početka korišćenja opreme sa ekranom a potom, periodično svake 3 godine ili češće ako se pojave problemi sa vidom kao moguća posledica korišćenja opreme sa ekranom.

Kompletan oftalmološki pregled

To je visoko specijalizovan, potpuno bezbolan pregled vida i svih struktura oba oka koji  uključuje:

  • Kratku istoriju opštih i očnih bolesti – lična istorija stanja vida i opšteg zdravlja i prisustvo opštih i očnih bolesti u familiji.
  • Ocenu vida na daljinu i blizinu – čitanjem specijalizovanih tablica (slova, brojeva teksta ili EDTERS skale itd,) bez i sa potrebnom dioptrijskom korekcijom.
  • Merenje očnog pritiska – je veom važan deo očnog pregleda za osobe preko 40 godine a meri se kontaktno ili beskontaktno. Tumači samo lekar!
  • Pregled spoljnjeg oka – obuhvata okolinu oka, kapke, očnu duplju, suzni aparat kao i položaj i usklađenost pokreta oba oka.
  • Pregled prednjeg segmenta oka – pomoću biomikroskopa pod velikim uveličanjem pregledaju se rubovi kapaka, suzni film, vežnjača, beonjača, rožnjača, prednja očna komora, šarenica sa zeničnim otvorom i očno sočivo.
  • Pregled pozadine oka (fundusa) – oftalmoskopijom ili biomikroskopski pomoću lupe, pregleda se u dubini oka staklasto telo i mrežnjača (retina) sa vidnim živcem, centrom jasnog vida (makula) i krvnim sudovima.

Radi preciznije dijagnostike, oftalmolog nakon ovog pregleda može predložiti   dopunske pretrage za otkrivanje mesta, vrste i stepena oštećenja vida i praćenja uspeha terapije. To su visokospecijalizovane oftalmološke pretrage kao što su kontaktna biomikroskpija očnog dna i periferne retine na široku zenicu (kapi), optička koherentna tomografija (OCT makule i/ili vidnog živca ili prednjeg segmenta oka), fluoresceinska angiografija (FA), vidno polje (VP), topografija i pahimetrija rožnjače, TBUT, Shirmer test, analiza vitalnosti i boroja endotelnih čelija rožnjače, anomaloskopija I dr…

Kompletan oftalmološki pregled i  ciljane posebne  oftalmološe analize  važne su za  procenu  zdravlja oka i vida ali i  čitavog organizma.