Prekid trudnoće – Poliklinika Atina Novi Sad

Prekid trudnoće – Poliklinika Atina Novi Sad

Približno polovina neplaniranih trudnoća ne spada u neželjene trudnoće, te je u takvoj situaciji rađanje deteta najbolje rešenje. Ukoliko se žena ipak odluči da prekine trudnoću, sa lekarom treba da razmotri moguće opcije.

Poliklinika Atina Novi Sad u okviru svoje ginekološke ordinacije uz stručan i visokobrazovani tim lekara obavlja sve ginekološke usluge. Praćenje trudnoće, ginekološki pregled u trudnoći, ultrazvuk u trudnoći i CTG pregled.

Prekid trudnoće može biti spontani ili namerni, odnosno za oba se u medicinskoj terminologiji koristi zajednički pojam – Abortus.

Poliklinika Novi Sad - prekid trudnoće

Prekid trudnoće

Abortus znači namerni, odnosno veštački prekid trudnoće stare do 10 nedelja i radi se u ginekološkoj ordinaciji Atina Poliklinika Novi Sad. Ako ste trudni, i ne želite bebu iz nekih razloga, abortus će se izvršiti isključivo na vaš zahev uz konsultaciju sa lekarima. Kada trudnica ima ispod 16 godina, i sama se odluči za prekid trudnoće za ovaj medicinski zahvat potrebna je saglasnost roditelja. Do spontanog prekida trudnoće mogu dovesti i neke vrlo česte polne bolesti.

Kada se najkasnije može izvršiti prekid trudnoće?

Prekid trudnoće se može uraditi do desete nedelje trudnoće a računa se od prvog dana poslednje menstruacije. Smatra se da je do desete nedelje ova intervencija bezbedna za ženu, te se prekid trudnoće može izvršiti najkasnije do tog perioda.

Prekid trudnoće, abortus, kiretaža

Kako se radi intervencija?

Abortus se radi u uslovima lokalne anestezije ili u kratkotrajnoj opštoj intravenskoj anesteziji i obično traje oko 10 min. Cela procedura se radi pod kontrolom ultrazvuka pri čemu ginekolog ima jasnu sliku ploda, pa nakon intervencije može potvrditi da je sadržaj materice prazan i da nema zaostataka trudnoće.

Svaki hirurški prekid trudnoće nosi određeni rizik po zdravlje žene i može da komplikuje oporavak nakon abortiranja.

  • Namerni prekid u ranoj trudnoći, starosti do kraja trećeg meseca života ploda, može da se radi kiretažom ili vakumom i aspiracijom. Kiretaža kao postupak za prekidanje trudnoće radi se tako da se kiretom kida i izvlači deo po deo ploda. U velikom broju slučajeva detinja glava je velika, te se pri ovoj proceduri glava sa posebnim aparatom lomi, pa se sadržaj lobanjske duplje i smrskane kosti izvlače aparatom za sukciju.
  • Kod trudnoće koja je starija od tri mesecaveštački prekid trudnoće se radi operativnim putem odnosno carskim rezom ili postupkom provokacije materičnih kontrakcija
  • Nasilni prekid u odmakloj trudnoći može da se radi metodom ubrizgavanja hipertoničnog rastvora NaCl u aminonsku šupljinu ploda.

Poliklinika u Novom Sadu

Posledice abortusa po zdravlje žene

Posledice abortusa odnosno prekida trudnoće po zdravlje žene mogu biti veoma ozbiljni. Neke žene doživljavaju traumatski i hemoragički šok, koji mogu dovesti i do smrti kao posledica namernog prekida trudnoće. Njih obično izazivaju jaki bolovi posle veštačkog prekida trudnoće i obilna krvarenja posle abortiranja.

U nekim slučajevima dolazi do teške povrede trbušnih organa: creva, omentuma i mokraćne bešike, ili do razvoja infekcije i sepse posle nekoliko dana. Zbog perforacije materice i krvarenja kao posedice abortusa može doći I do odstranjivanja materice.

Prekid trudnoće u prvoj trudnoći može dovesti do gubitka sposobnosti rađanja kao trajne posledice abortiranja ploda.

Abortus- Poliklinika Novi Sad

Koje su posledice abortusa za novu trudnoću:

  • Češća krvarenja u prvih tri meseca nove trudnoće
  • Češće su porođajne komplikacije
  • Povećan rizik od svrti odojčeta u prvim mesecima života
  • Tri do četiri puta je povećan rizik od smrti deteta do navršene prve godine života
  • Naredno dete češće ima malu telesnu masu na rođenju ili se dete rađa prevremeno gde mogu nastati komplikacije

Kao posledica prekida trudnoće  kod žena koje su abortirale povećan je rizik od obolevanja karcinoma dojke i kancera jetre.

Gde možete uraditi prekid trudnoće?

Kada se odlučite na prekid trudnoće, abortus, kiretažu ili medikamentozni prekid trudnoće, obavezno obavite kompletan ginekološki pregled i savet lekara. Poliklinika Atina Novi Sad nudi usluge kao što su: specijalistički pregled, Echo, Kolposkopija, Vs, Papa test, biopsija grlića materice, Eksplorativna kiretaža, Ekstracitio IVD, Aplikacija IVD, Biopsija grlića materice, Ekspertni ultrazvuk.

Preporuka strane: ,