Prekinuti snošaj (Coitus interruptus)

Da li je prekinuti snošaj zadovoljavajući metod kontracepcije?

Ne. Lekari se slažu da prekinuti snošaj koji se praktikuje kao glavni metod kontracepcije, nije preporučljiv. Bračni odnosi su emocionalni i fizički događaji koji treba da kulminiraju u orgazmu dok je penis unutar vagine. Povući se neposredno pred orgazma, znači lišiti sebe osećanja ispunjenja, a ženu intenzivnog zadovoljstva zbog uverenja da je zadovoljila onog koga voli. Staviše, mnoge žene ne mogu da dožive orgazam ukoliko ne osete da ga je i njihov muž doživeo dok je njegov organ bio u vagini.

Može li nastati bilo kakva nepoželjna posledica od povremene prakse prekinutog snošaja?

Ne. Samo onda kada se redovno praktikuje mogu nastati emocionalni poremećaji.

Da li prekinuti snošaj često onemogućava ženski orgazam?

Da, jer neke žene doživljavaju orgazam samo u slučaju ejakulacije dok je penis još u vagini.

Da li je prekinuti snošaj potpuno siguran kontraceptivni metod?

Ne. S vremena na vreme muškarac može smatrati da se potpuno povukao pre ejakulacije, ali u stvari, deo semena tečnosti je ostao u vagini.

Kada je opasno praktikovati prekinuti snošaj?

Kad muškarac ima slabu kontrolu nad ejakulacijom ili kad pati od prerane ejakulacije.

Šta se podrazumeva pod izrazom »snošaj bez orgazma«?

Neki ljudi, u nameri da zadovolje svoje žene i u isto vreme ih oslobode straha od trudnoće, upuštaju se u snošaj ali sprečavaju orgazam. Ovo treba izbaciti iz redovne prakse. Čovek ima veliku potrebu za potpunim zadovoljstvom u polnom aktu koji je već počeo. Takođe ako se ovakva praksa stalno sprovodi on može postati napet i steći odbojnost prema snošaju.