Mere i postupci pre operacije

Može li pacijent odgovarajućim preoperativnim postupcima poboljšati svoje šanse za blaži operativni i postoperativni tok?

Da. Postoji mnogo stvari koje pacijent može učiniti da bi olakšao zadatak hirurgu, a i umanjio svoje tegobe i nelagodnosti.

Da bi sebi pomogao još pre nego što uđe u bolnicu, šta pacijent može da učini?

a. Pušenje.
Mnogo je bolje za pacijenta da puši što je moguće manje nekoliko dana pre nego što će se podvrći operaciji. Ovo odricanje od pušenja odraziće se tako što će lakše primiti anesteziju, što će se smanjiti šanse za nastanak postoperativnih komplikacija kao što su kašalj, zapaljenje dušnika i drugih disajnih puteva i slično.

b. Alkohol.
Savetuje se izbegavanje alkoholnog pića nekoliko dana pre planirane hirurške intervencije. Preterano piće i inače može imati štetne posledice na jetru, a veoma je važno da funkcija jetre ne bude oštećena pre nego što se misli pristupiti nekoj velikoj hirurškoj intervenciji.

c. San.
Trebalo bi da se pacijenti odmaraju i da spavaju najmanje osam časova dnevno nekoliko dana pre velike hirurške intervencije. Odmoran organizam bolje će odgovoriti na traumu koja proističe iz hirurške intervencije.

d. Zubi.
Ukoliko postoje zubi koji se klate, pre odlaska u bolnicu trebalo bi ih izvaditi, a ukoliko je planirana određena operacija, trebalo bi se pobrinuti da se izleče inficirane desni i kvarni zubi.

Koje su uobičajene procedure koje se sprovode u bolnici?

a. Funkcija creva.
Kako creva možda neće funkcionisati nekoliko dana posle operacije, pre većine hirurških intervencija daje se klizma (veče uoči operacije). Klizma se ne daje tamo gde postoji akutno zapaljenje unutar digestivnog trakta i abdomena.

b. Ishrana.
Uvek je najbolje izvršiti operaciju nad pacijentom čiji je želudac prazan. U tom pogledu uobičajena je procedura da se posti deset do dvanaest časova pre hirurške intervencije.

c. Sedativi.
Da bi se osigurao odgovarajući noćni odmor pre hirurške intervencije, propisuju se obično adekvatne doze preparata za spavanje.

d. Narkotici.
Da bi se pacijent nalazio u smirenom, polusvesnom stanju, jedan ili dva časa pre no što se odvede u operacionu salu ubrizga mu se injekcija demerola, morfina ili nekog sličnog leka.

e. Priprema operacionog područja.
Uobičajeno je da se obrije veoma širok prostor oko operativnog mesta. Ovo se čini da bi se osigurao hirurški sterilitet. Na taj način, ukoliko je predviđena abdominalna operacija, čitav abdomen se brije. Isto tako, čitav ud se obrije ukoliko je u pitanju hirurška intervencija na ruci ili nozi.

f. Zubi.
Pre no što pacijent ode u operacionu salu, veštački zubi ili vilice se uklone kako ne bi tokom anestezije došlo do toga da se oni pomere, ispadnu. Uvek je uputno obavestiti anesteziologa ukoliko imate u vašim ustima zube koji su rasklimani, tako da se na njih može obratiti pažnja pre operacije.

g. Intervenske injekcije.
Ukoliko je pacijent dehidratisan ili postoji potreba da mu se daju specijalni lekovi, kao što su vitamini, belančevine, šećer ili antibiotici, oni se mogu dati pre hirurške intervencije.

h. Transfuzije krvi.
Hirurzi su utvrdili da njihovi pacijenti reaguju mnogo bolje na velike operativne procedure ukoliko ne postoji anemija. Prema tome, Ijudi koji su izgubili znatne količine krvi ili su izuzetno anemični, mogu dobiti transfuziju krvi pre hirurške intervencije.

i. Želudačne gumene sonde.
Za izvesne vrste abdominalnih operacija, naročito one koje se izvode na gastrointestinalnom traktu, savetuje se da se želudac u potpunosti isprazni. Zbog toga se kroz nos u želudac uvodi gumena cev i spaja sa aparatom za usisavanje (sukciju). Ovo se može učiniti uveče pred hiruršku intervenciju ili rano ujutro, na sam dan operacije. Ove sonde se često ostavljaju u želucu pacijenta tokom čitave hirurške intervencije i nekoiliko dana posle nje.

j. Kateterizacija.
Pacijenti će se osećati daleko prijatnije posle operacije ukoliko je njihova mokraćna bešika prazna. Da bi se ovo obezbedilo, ponekada se pre no što pacijent ode u operacionu salu uvodi gumena cev (kateter) u mokraćnu bešiku. Kateter se može ostaviti u bešici tokom čitave hirurške intervencije i neko vreme posle nje.

k. Odeća.
Bez obzira koliko je neznatna operativna procedura u pitanju ili bez obzira na to koliko ograničena oblast na kojoj će se raditi hirurška intervencija, opšta je praksa da se ukloni sve odelo pre no što pacijent ode u operacionu salu. Tamo će on dobiti naročitu kapu i kratku spavaćicu, a ponekada i neki materijal kojim mu se pokrivaju noge. Ovo se čini iz razloga što pacijentova odeća nije hirurški čista i prema tome ne bi trebalo da se unosi u operacionu salu.