Presadjivanje – transplatacija bubrega

Mogu li se bubrezi sa uspehom presaditi sa jedne osobe na drugu?

Da. Tehnički postupak je vrlo moguć. Ipak, posle presađivanja često nastupaju teškoće kad nastupi reakcija odbacivanja koja može nastati bilo kad, od nekoliko nedelja do nekoliko meseci posle operacije.

Šta prouzrokuje smrt uspešno presađenog bubrega?

Pojava poznata kao reakcija odbacivanja. Svi ljudi imaju antitela čija je dužnost da organizam zaštite od napada stranih tela. Ćelije sa životinje ili drugog čoveka, organizam primaoca shvata kao strano telo i normalan zaštitni mehanizam biva mobilisan da ga uništi. Prema tome, bela krvna zrnca primaoca napašće presađeni bubreg i prouzrokovati njegovu smrt.

Kada se preporučuje transplantacija bubrega?

Obavlja se samo kao mera za spasavanje života pacijenta koji bi inače umro zbog prestanka rada bubrega. U ovu kategoriju spadaju bolesti kao što su uremija, policistični bubrezi, hronično zapaljenje bubrega zbog brojnih kamenčića ili jake infekcije, ili maligni tumor na bubregu pacijenta koji ima samo jedan bubreg.

Kada presađivanje bubrega ima najviše izgleda da uspe?

Zapaženo je da presađeni bubreg uspeva da preživi kada je presađen sa jednog identičnog blizanca na drugog.

Može li se nešto učiniti u cilju prevazilaženja reakcije odbacivanja?

Da. Postoje mnoge mere koje se mogu preduzeti da se pomogne pacijentu u periodu kada je reakcija odbacivanja na vrhuncu. Mogu se primenjivati razni lekovi, kao što je azatioprin ili pak rendgenska zračenja u predelu presađivanja. To može usporiti ili potpuno zaustaviti primaočevu proizvodnju antitela koja uništavaju presađeni organ.

Koliko je presađivanje bubrega uspešno?

Presađivanje bubrega se vrši uspešno kod više od dva, od svaka tri pacijenta podvrgnuta ovoj operaciji. Sada je moguće održati presađeni bubreg u životu dugo godina kod oko polovine pacijenata koji su bili podvrgnuti ovoj vrsti lečenja.

Šta se može učiniti ukoliko presađeni bubreg ne uspe da preživi?

Pacijenta treba ponovo operisati i presaditi mu bubreg novog davaoca.

Prilikom vršenja presađivanja da li se presađeni bubreg stavlja u normalni položaj?

Ne. Zapaženo je da je mnogo bolje bubreg postaviti u predeo karlice i pričvrstiti krvne sudove bubrega na iliačne sudove u karlici. Na ovom mestu postoje najbolji izgledi za normalno funkcionisanje presađenog bubrega. Takođe i ureter će biti mnogo kraći što omogućava bolju funkciju.

Da li je presađivanje bubrega ozbiljna operacija?

Naravno da jeste. Mora se imati na umu da se ove operacije izvode samo na onim pacijentima koji bi inače podlegli zbog prestanka rada bubrega. Bubreg se nikad ne presađuje osobi kojoj bar jedan bubreg radi.