Preventivni ultrazvučni pregledi abdomena kod lekara opšte medicine

Preventivni ultrazvučni pregledi abdomena kod lekara opšte medicine

Zakazivanje pregledaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Ordinacija opšte medicine Dr Slavica Berar

Laze Telečkog 19
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Ordinacija opšte medicine Dr Slavica Berar

Laze Telečkog 19
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pored klasičnog fizičkog pregleda, u dijagnostikovanju bolesti i stanja lekar primarne zdravstvene zaštite rutinski tumači laboratorijske analize, koristi otoskop, koristi druge savremene dijagnostičke procedure i metode.

U samostalnom lečenju porodični lekar pored propisivanja medikamentozne terapije i davanja saveta dužan je i da samostalno koristi sledeće stečene veštine: ordinira intramuskularne i intravenozne injekcije i infuzije, obrađuje rane, ispira uši, uklanja strana tela ispod kapaka, otklanja krpelja, radi inhalacije.

Porodični lekar dijagnostkuje i druge bolesti i stanja i učestvuje u njihovom lečenju, ali uz konsultaciju i u saradnji sa specijalistima pedijatrije, ginekologije i specijalistima sa nivoa sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

Konsultativni pregledi specijalista sa nivoa sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite zahtevaju se samo kod komplikovanih slučajeva, sumnje na druge bolesti, ili hroničnih progresivnih oboljenja u odmaklim fazama, sa potrebom hospitalizacije.

Prema najnovijim evropskim smernicama u najskorijoj budućnosti će lekar opšte prakse biti u obavezi da savlada i tehniku ultrazvučnog pregleda stomaka, kao i izvođenje i tumačenje spirometrije.

Pored laboratorijskih analiza krvi i uruna, ultrazvuk abdomena predstavlja nezaobilazni metod u dijagnostici bolesti organa gastrointestinalnog i genitourinarnog trakta.

Ovim pregledom dobija se uvid u stanje abdominalnih organa: jetre, žučne kese, pankreasa, slezine, bubrega, mokraćne bešike.

Ultrazvuk abdomena ima veliku primenu u dijagnostici oboljenja jetre i predstavlja metodu prvog izbora u ispitivanju pacijenta sa sumnjom na opstruktivnu žuticu. Takođe možemo odrediti veličinu jetre, oblik, položaj, sagledati njenu strukturu i otkriti postojanje tumora.

Ultrazvuk žučne kese daje podatke o njenoj veličini, debljini zidova, zapaljenjima, tumorima, i ima veliku ulogu u otkrivanju kamenaca s obzirom na njihovu učestalost. Takođe možemo pratiti stanje žučnih puteva, njihovu opstrukciju izazvanu što prisustvom kamenaca ili tumora što ima velike posledice po zdravlje pacijenata.

Ultrazvuk abdomena daje važne informacije o pacijentima s akutnim i hroničnim pankreatitisom, kalcifikacijama u pankreasu, pseudocistama i karcinomu.

Karakterističan ultrazvučni nalaz u akutnom pankreatitisu je uvećanje pankreasa. U pseudocistama se vidi glatka, okrugla kolekcija tečnosti. Karcinom pankreasa pomera uobičajene orjentacione tačke, a lezije veće od 3 cm obično se vide kao lokalizovane hipoehogene solidne lezije.

Ultrazvučna dijagnostika bubrega nam omogućava da odredima njihov, oblik, veličinu, brojnost. Ovom vrstom dijagnostike možemo otkriti prisustvo kamenaca u bubrezima, prisustvo cisti ali i tumora.

Takođe ultrazvukom možemo pratiti i stanje uretera koji spajaju bubrege sa mokraćnom bešikom. Na njima možemo otkriti prisustvo kako urođenih tako i stečenih anomalija, a posebno pratimo da li postoji stenoza izazvana kamencima ili tumorima.

Ultrazvučnim pregledom adbomena možemo posmatrati i mokraćnu bešiku i otkriti niz oboljenja, počev od kamenaca, krvnih koaguluma, tumora…

S obzirom da se radi o jednostavnoj i bezbednoj dijagnostici pacijentima se savetuje da preventivno jednom godišnje urade ultrazvuk abdomena, kako bi na vreme otkrili patološke promene i time sprečili razvoj bolesti.

Iako je glavni cilj medicine lečenje bolesnih, ideal kojem teže lekari, a posebno lekari primarne zdravstvene zaštite, je sprečavanje da bolest uopšte i nastane. Ponekad je nemoguće izbeći nastanak bolesti, ali mogućnost da se ona otkrije u samom začetku, u svojim ranim fazama, nam neizmerno pomaže u zadatku izlečenja.

Ukoliko imate bol u trbuhu, upalu i promene na žučnoj kesi i bubrezima, promene oboljenja na jetri, nekih zaraznih oboljenja, obavite preventivni ultrazvučni pregled abdomena kod lekara opšte medicine.

Pregled ultrazvukom kao i pregled lekara opšte prakse, možete zakazati i obaviti u Ordinaciji opšte medicine Porodični lekar Slavica.

Sajt: https://drslavica.com/sr/o-nama

 

Ordinacija opšte medicine Dr Slavica Berar
Laze Telečkog 19
Novi Sad

Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: