Prezervativi

Šta je prezervativ (kondom)?

To je tanka lateks navlaka koja se stavlja na muški polni organ kao sredstvo za zadržavanje semena tečnosti prilikom ejakulacije.

Imaju li danas prezervativi veliku primenu?

Njihova upotreba se poslednjih nekoliko godina značajno smanjila zbog sve veće upotrebe dijafragmi, želea i kontraceptivnih pilula. Pa ipak oni su bili najčešće korišćeno kontraceptivno sredstvo do pre trideset ili četrdeset godina.

Da li je dobro upotrebljavati prezervative kao kontraceptivno sredstvo?

Da, ukoliko zbog nekog razloga žena ne može da koristi dijafragmu, nije kupila kontraceptivni žele ili kremu ili nije upućena u to kako se upotrebljavaju kontraceptivne pilule.

Menjaju li prezervativi osećaj u toku snošaja?

Da. Većina ljudi se protivi isključivoj upotrebi prezervativa jer tvrdi da oni smanjuju osećaj u toku snošaja. Neke se žene takođe žale da mnogo manje uživaju u snošaju kad njihovi muževi koriste prezervativ.

Da li je upotreba prezervativa sigurno sredstvo?

Da, ukoliko ne pukne i ako se bacaju posle svake upotrebe.

Koje su glavne smetnje u korišćenju prezervativa kao glavnog kontraceptivnog sredstva?

a. Smanjuje osećaj u toku snošaja.
b. Činjenica da treba prekinuti predigru i uzeti i namestiti prezervativ.
c. Ako se prezervativi pravilno ne koriste, mogu u toku snošaja pući.
d. Neki su prezervativi defektni i imaju male rupice i na taj način omogućuju prodiranje izvesne količine semene tečnosti.
e. Prezervativi ponekad spadnu posle orgazma pre nego što je muškarac izvadio svoj organ iz vagine.

Kako treba koristiti prezervativ?

Većina prezervativa je pakovana u zavijenom obliku. Oni se mogu odviti, naduvati ustima i na taj način proveriti da li možda imaju rupa. Ako je ceo, prezervativ se ponovo urola i navuče na muški polni organ. Potrebno je da dužina prezervativa iznad vrha penisa iznosi bar dva santimetra. Ovo omogućuje prostor za ejakulaciju a pored toga smanjuje trenje lateksa. Kada se prezervativ navlači, slobodan kraj treba držati pritisnut da u njemu ne ostane nimalo vazduha. Ako se ovo ne uradi, može doći do njegovog pucanja u toku snošaja. Kada se prezervativ navlači, to treba uraditi tako da se on navuče do samog donjeg kraja penisa. Pre otpočinjanja snošaja treba koristiti dovoljne količine nekog kontraceptivnog ili neutralnog sredstva koje će smanjiti trenje. Ovo će smanjiti i mogući bol koji može nastati kao rezultat trenja i smanjiće verovatnoću da će prezervativ pući u toku polnog akta. Po završenom snošaju, muškarac treba da se povuče pre potpunog gubitka erekcije. Ako se ovo učini neće postojati mogućnost da se semena tečnost prospe preko ivice prezervativa. U toku vađenja muškog polnog organa iz vagine, osnovu prezervativa treba držati prstima kako ovaj ne bi spao i ostao u vagini. Normalno, prezervativ ne treba nikako ponovo koristiti za novi snošaj posle perioda odmora. Semena tečnost može iscuriti u toku ovakve pauze. Pre drugog snošaja prezervativ treba baciti; muškarac treba da mokri i dobro opere ruke i polni organ. Onda može uzeti drugi prezervativ.

Šta treba da radi žena ako je prezervativ prsnuo a ejakulacija se dogodila?

Žena treba odmah da stavi jednu ili dve kontraceptivne supozitorije, ili dosta kontraceptivnog želea ili pene, duboko u svoj vaginalni kanal. Ne treba se ispirati.