Prim. dr sc. med. Dejan Ilinčić Specijalista grudne i endokrine hirurgije – Poliklinika Consilium

Prim. dr sc. med. Dejan Ilinčić Specijalista grudne i endokrine hirurgije – Poliklinika Consilium

Poliklinika Consilium
Vršačka 21
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Prim. dr sc. med. Dejan Ilinčić Subspecijalista endokrine hirurgije
Prim. dr sc. med. Dejan Ilinčić, grudni i endokrini hirurg

Medicinske usluge

Biografija doktora

Poliklinika Consilium

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Minimalno invazivna operacija štitaste žlezde

Šta je minimalno invazivna operacija štitaste žlezde i po čemu se razlikuje od klasične tireoidektomije?

Osnovna razlika između minimalno invazivne operacije štitaste žlezde i klasične tireoidektomije je u veličini reza na vratu. Kod minimalno invazivne operacije štitaste žlezde rez je kraći i iznosi oko 2-3 cm, pri čemu je i rez okolnih tkiva i mišića manji. Oporavak od ove operacije je mnogo brži pa pacijenti već nekoliko sati posle operacije mogu da idu kući, za razliku od klasične operacije, gde je dužina bolničkog lečenja nešto duža. Kod ove metode po pravilu nema postoperativnog drena.

Kada se radi ova hirurška tehnika?

Kada su čvorići (nodusi) štitaste žlezde prečnika manjeg od 3,5 do 4 cm
Kod struma manje do srednje veličine (gradus II)
Kod svih operacija paraštitastih žlezda
Kada se posle minimalno invazivne tireoidektomije pacijenti mogu vratiti normalnim životnim aktivnostima?

Kako je trauma okolniih tkiva znatno manja, kod ove metode pacijenti se već sutradan nakon operacije mogu vratiti normalnim životnim aktivnostima.

Da li je potrebno previjanje i kada se obavljaju kontrole?

Nakon operacije na mestu reza je flaster, koji se skida posle jednog dana i nije potrebno dalje previjanje. Nema konaca koji se vade i pacijenti mogu normalno da se tuširaju. Hirurška kontrola je dve nedelje nakon operacije.

Da li je učestalost komplikacija manja kod ove metode?

Kod klasične tireoidektomije najčešća komplikacija je povreda nerva koji inerviše glasne žice, uglavnom je prolazna, ali u ređim slučajevima može biti i trajna. Kod minimalno invazivne tireoidektomije učestalost komplikacija je ista ili manja u odnosu na klasičnu operaciju

Biografija doktora: Prim. dr sc. med. Dejan Ilinčić Subspecijalista endokrine hirurgije

Prim. dr sc. med. Dejan Ilinčić, grudni i endokrini hirurg

Dejan Ilinčić je rođen 15.03.1975. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu “Ivo Gundulić” i gimnaziju “Jovan Jovanović Zmaj” je završio u Novom Sadu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2000. godine. Nakon položenog stručnog ispita zaposlio se kao klinički lekar na Institutu za Plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici na Klinici za Grudnu hirugiju, a 2001. godine se prima u stalni radni odnos. Specijalistički ispit iz grudne hirurgije je položio 2007. godine sa odličnim uspehom. Tokom februara-marta 2008. godine boravio je na Ruhrland klinici u Essenu u Nemačkoj, radi stručnog usavršavanja iz oblasti opšte grudne hirurgije. Odbranio je magistarsku tezu 2009. godine pod naslovom “Efikasnost intraoperativne krionalgezije u smanjenju postoperativnog bola nakon torakotomije”. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Procena endoskopske minimalno invazivne tireoidektomije u nodoznim oboljenjima štitaste žlezde” je odbranio 28.09.2016. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Zvanje primarijusa je stekao 06.10.2016. Odbranio je rad iz uže specijalizacije 9.5.2017. godine pod nazivom „Minimalno invazivna tireoidektomija u nodoznim oboljenjima štitaste žlezde sa udruženim hašimoto tireoiditisom“, čime je stekao stručni naziv specijaliste endokrine hirurgije.

Tokom oktobra-decembra 2008. godine je boravio na klinici Ivo Pitanguy u Brazilu, radi stručnog usavršavanja iz oblasti rekonstruktivne i estetske hirurgije dojki, zida grudnog koša i prednjeg trbušnog zida. Tokom juna 2010. boravio je u Italiji na Dipartimento di Chirurgia Università di Pisa, gde je završio Thyroidectomy Surgery Workshop. Tokom decembra 2010 je boravio u Frajburgu u Nemačkoj ge je završio Advanced Training Course on Laser Application in Thoracic Surgery. Autor i koautor više stručnih i naučnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima, kao i više poglavlja u udžbenicima.

Učesnik je brojnih stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je kao koistraživač u dve medjunarodne onkološke studije sprovedene na Institutu za plućne bolesti Vojvodine. Član je Srpskog lekarskog društva – Sekcija grudnih hirurga, Društva lekara Vojvodine, Udruženja kardiotorakalnih hirurga SCG, Evropskog Udruženja grudnih hirurga (European Society of Thoracic Surgeons).

Aktvno se služi engleskim jezikom.

Licencirani je grudni i endokrini hirurg od strane DHA (Dubai Health Authority)

Oženjen, otac dve ćerke.

Zakazivanje pregleda

Prim. dr sc. med. Dejan Ilinčić

Subspecijalista endokrine hirurgijeMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Consilium

Vršačka 21
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Consilium

Vršačka 21
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Prim. dr sc. med. Dejan Ilinčić, specijalista grudne i endokrine hirurgije jedan je od lekara u Poliklinici Consilium, gde sprovodi uslugu minimalno invazivnu operaciju štitaste žlezde.

Poliklinika Consilium
Vršačka 21
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: ,