Primena Zakona o pravima pacijenata

U oktobru i novembru mesecu 2013. godine, Ministarstvo zdravlja je nastavivši aktivnosti na primeni Zakona o pravima pacijenata na nivou lokalne samouprave, organizovalo i sprovelo edukaciju savetnika za zaštitu prava pacijenata za sve jedinice lokalne samouprave (145 opština i 23 grada).

U skladu sa Zakonom o pravima pacijenata, koji je stupio na snagu 30. maja 2013. godine, jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) dobile su novu nadležnost – da od 1. decembra 2013. godine organizuju i obezbede zaštitu prava pacijenata, određivanjem diplomiranog pravnika koji će obavljati poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata i obrazovanjem Saveta za zdravlje.

Savetnik za zaštitu prava pacijenata u lokalnoj samoupravi, na osnovu Zakona, pruža informacije i savete o pravima pacijenata i pruža zaštitu prava pacijenata po podnetim prigovorima u ostvarivanju zdravstvene zaštite. Zakon o pravima pacijenata, pa samim tim i nadležnost savetnika za prava pacijenata, odnosi se na sve građane, osigurane i neosigurane, koji se leče u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi.

U tom smislu, zdravstvene ustanove imaju obavezu da informišu svoje pacijente i istaknu podatke o imenu i prezimenu savetnika, adresi i broju telefona na koji se mogu obratiti za potrebne informacije, s obzirom da od 1. decembra 2013. godine prestaje nadležnost zaštitnika prava pacijenata u zdravstvenim ustanovama.

Ministarka zdravlja, prof. dr Slavica Đukić Dejanović, donela je Akcioni plan za sprovođenje Zakona o pravima pacijenata. U realizaciji plana, Ministarstvo zdravlja preduzelo je niz aktivnosti, kako bi obezbedilo podršku jedinicama lokalnih samouprava za preuzimanje nove nadležnosti.

Ostvareni su neposredni kontakti sa predsednicima opština i gradonačelnicima gradova za njihovu pripremu. U septembru 2013. godine, održano je savetovanje sa predsednicima opština, gradonačelnicima gradova i Grada Beograda o primeni Zakona o pravima pacijenata, na poziv ministarke zdravlja, prof. dr Slavice Đukić Dejanović i ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Igora Mirovića. Tokom novembra meseca, za savetnike – diplomirane pravnike, kao i za predstavnike lokalnih saveta za zdravlje, održano je 11 seminara za sve opštine i gradove.

Sprovođenje Akcionog plana za sprovođenje Zakona o pravima pacijenata realizuje se u saradnji sa Ministarstvom za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu, Stalnom konferencijom gradova i opština, Zaštitnikom građana, Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti,  uz podršku projekta „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou –DILS“.

Izvor: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije