Prof. dr Asen Džolev Maksilofacijalni hirurg i implantolog – Stomatološka ordinacija Džolev

Prof. dr Asen Džolev Maksilofacijalni hirurg i implantolog – Stomatološka ordinacija Džolev

Poliklinika Džolev
Vase Stajića 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Prof. dr Asen Džolev Maksilofacijalni hirurg
prof dr sci Asen Džolev maksilofacijalni hirurg

Medicinske usluge

Biografija doktora

Poliklinika Dzolev Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Usluge iz domena maksilofacijalne hirurgije
Dijagnostika i lečenje tumora na licu, u usnoj duplji i na vratu, povreda kostiju lica i vilica, preloma vilica i zuba, povrede mekih tkiva lica i vrata, infekcije i komplikacije infekcija mekih i koštanih tkiva vilice, hirurške korekcije deformiteta vilica, skeletnih urođenih anomalija vilica, estetske i funkcionalne korekcije asimetrija lica i vilica, hirurška priprema za izradu proteza (preprotetska hirurgija), itd.

Zubni implanti
Ugrađuju se kao nadoknada jednog ili više nedostajućih zuba. Oni imaju oblik šrafa koji ima zadatak da imitira koren zuba koji nedostaje i ugrađuju se u viličnu kost. Predstavljaju najbolju zamenu za izgubljeni zub, jer se njihovom ugradnjom izbegava brušenje susednih zuba. Izrađuju se od titanijuma, materijala na koji naš organizam dobro reaguje. Obavlja se u lokalnoj anesteziji. Nakon ugradnje potrebno je tri do šest meseci da se implant učvrsti u kosti, nakon čega se stomatološka intervencija nastavlja izradom mostova i krunica.

Implant STRAUMANN
Ugrađuju se na mesto nepostojećeg zuba, a kako bi se nadomestilo njegovo nepostojanje. Izrađuju se od titanijuma, te omogućavaju lakše srastanje sa okolnom kosti.

Suprastruktura za implant
Suprastruktura povezuje implant i krunicu ili je nosač mostova ukoliko nedostaje više zuba. Izrađene su od titanijuma ili keramike. Keramičke suprastrukture se ugrađuju ukoliko želite da izbegnete prosijavanje kroz krunicu.

Biografija doktora: Prof. dr Asen Džolev Maksilofacijalni hirurg

prof dr sci Asen Džolev maksilofacijalni hirurg

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu završio 1972. godine. 1972 – 1980 radi u Domu Zdravlja Novi Sad. 1980. Počinje da radi na na Institutu za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. 1980. Postaje magistar i započinje specijalizaciju iz Maksilofacijalne hirurgije. 1984. polaže specijalistički ispit i izabran je za asistenta na katedri za hirurgiju sa ratnom hirurgijom, oblast Maksilofacijalna hirurgija. Odlazi na stručno usavršavanje na Institut za Onkologiju, Klinika za Cervikofacijalnu hirurgiju u Parizu u trajanju od tri meseca. Stručno usavršavanje u inostranstvu nastavlja 1988. 1989. i 1990. godine je na Klinici za Stomatologiju i Maksilofacijalnu hirurgiju u Lionu u trajanju od po tri meseca.

Doktorirao je 1989. godine sa temom: Komparativne vrednosti pectoralis major i latissimus dorsi režnja za rekonstrukciju defekata M.F. Regije, a 1990. godine je izabran za docenta na predmetu Maksilofacijalna hirurgija. Izabran je za pomoćnika direktora Instituta za hirurgiju i predsednika saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. 1995. izabran je za vanrednog profesora Maksilofacijalne hirurgije i postavljen na mesto zamenika direktora Kliničkog centra Novi Sad. Od 2000. je redovni profesor i šef katedre za Maksilofacijalnu hirurgiju Medicinskog fakulteta. 2007. zasniva radni odnos na Stomatološkom fakultetu u Pančevu gde je šef katedre za Maksilofacijalnu hirurgiju.

Od 1992. osnivač je i vlasnik stomatološke ordinacije Dzolev, koja danas ima 8 stomatoloških stolica, hiruršku salu, rendgen kabinet, zubotehniču laboratoriju i apartmane za pacijente.

Značajna članstva:
- Asocijacija maksilofacijalnih hirurga Srbije čiji je predsednik bio u dva mandata,
- Implantološke sekcije Srbije,
- Evropske asocijacije za Kranio-maksilofacijalnu hirurgiju,
- Svetske asocijacije maksilofacijalnih hirurga
- Francuskog udruženja za stomatologiju i Maksilofacijalnu hirurgiju,
- Kraljevskog udruženja hirurga Engleske,
- Međunarodne akademije za humanitarne i estetske nauke.

Kao autor i koautor, u stranim i domaćim časopisima i na kongresima objavio je i prezentovao 170 radova. Napisao je poglavlja u tri udžbenika za studente medicine i stomatologije i specijalizante, kao i četiri monografije. U toku je pisanja udžbenika za Maksilofacijalnu hirugiju za student stomatologije i medicine.

Služi se stranim jezicima: engleski i francuski.

Zakazivanje pregleda

Prof. dr Asen Džolev

Maksilofacijalni hirurgMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Džolev

Vase Stajića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Džolev

Vase Stajića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Prof. dr Asen Džolev, maksilofacijalni hirurg i implantolog, osnivač je Stomatološke ordinacije Džolev, u Novom Sadu. Obavlja usluge iz domena maksilofacijalne hirurgije i imlantologije.

Poliklinika Džolev
Vase Stajića 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: