Prof. dr Robert Jung Internista Kardiolog – Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Prof. dr Robert Jung Internista Kardiolog – Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Internistička ordinacija Limana Novi Sad
Buleva cara Lazara 81
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Prof. dr Robert Jung Internista - kKardiolog
Prof. dr Robert Jung Internista - Kardiolog Novi Sad

Medicinske usluge

Biografija doktora

Internistička ordinacija Limana u Novom Sadu

Zakažite pregled

Medicinske usluge

 • Prvi kardiološki pregled, Cena: 3.500,00 dinara.
 • Kardiološki pregled (kontrola unutar mesec dana), Cena: 2.000,00 dinara.
 • Kardiološki pregled + ehokardiografija, Cena: 4.500,00 dinara.
 • EKG, Cena: 500,00 dinara.
 • Test opterećenjem, Cena: 3.500,00 dinara.
 • Ehokardiografski pregled, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Ekspertski ehokardiografski pregled, Cena: 4.500,00 dinara.
 • Ehokardiografski pregled + 4D, Cena: 6.000,00 dinara.
 • Ehokardiografski pregled + “speckle tracking”, Cena: 6.000,00 dinara.
 • Kontrastni ehokardiografski pregled, Cena: 5.000,00 dinara.
 • Ehokardiografski pregled + “bubble” test, Cena: 7.000,00 dinara.
 • Ekspertski eho + transkranijalni dopler “bubble” test, Cena: 6.000,00 dinara.
 • Dobutaminski stres ehokardiografski pregled, Cena: 10.000,00 dinara.
 • 24h Holter monitoring EKG-a, Cena: 3.500,00 dinara.
 • 24h Holter monitoring krvnog pritiska, Cena: 2.500,00 dinara.
 • Dopler karotida, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Dopler karotida i vertebralnih arterija, Cena: 3.500,00 dinara.
 • Dopler arterija gornjih ekstremiteta, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Dopler arterija donjih ekstremiteta, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Dopler vena donjih ekstremiteta, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Dopler arterija i vena donjih ekstremiteta, Cena: 4.500,00 dinara.
 • Dopler abdominalne aorte, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Prevencija tromboze (prvi pregled), Cena: 3.000,00 dinara.
 • Prevencija tromboze (kontrola), Cena: 2.000,00 dinara.

Biografija doktora: Prof. dr Robert Jung Internista - kKardiolog

Prof. dr Robert Jung Internista - Kardiolog Novi Sad

Rođen je u Kuli 1953. godine. 1972. godine upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu, a 1979. godine završava Medicinski fakultet. Specijalistički ispit iz interne medicine polaže 1986. Godine. Užu specijalizaciju iz kardiologije završava 1992. godine. U IKVBV u odeljenju invazuivne kardiologije je od 1981. Od 2002. do 2016. bio je načelnik Odeljenja interventne kardiologije u Sremskoj Kamenici.

 

 

Članstva:

 • Bio je član istraživačkog tima MONICA projekta (Monitoring of Trends and Determinants of Cardiovascular Diseases Collaborative Center)
 • Srpsko lekarsko društvo
 • Društvo lekara Vojvodine-Kardiološka sekcija
 • Udruženje kardiologa Srbije
 • Evropsko udruženje kardiologa
 • ESC Interventional cardiology.
 • ESC Acute cardiac care
 • Radna grupa za interventnu kardiologiju Evropskog udruženja kardiologa
 • Nukleus radne grupe za inteventnu kardiologiju kardiološkog udruženja Srbije
 • Resuscitacioni savez Srbije

Usavršavanje:

 • 1997 – Hjuston, SAD: Simpozijum “Peripheral Interventions for the Cardiovascular Specialist”
 • 1999 – Prag, Češka: edukacija iz interventne kardiologije PTCA i STENT radi uvođenja interventne procedure u rutinsku praksu Klinike za kardiologiju IKVBV.
 • 2001 – Groningen, Holandija: edukacija implantacije stentova
 • 2002 – Piza, Italija: PCI (perkutane koronarne intervencije) u akutnom infarktu miokarda

Edukacije koje je sprovodio i inovacije u kojima je učestovao:

 • Učestvovao je u edukaciji brojnih kolega za rad u kardiiologiji – pogotovo koronarnoj jedinici, kao i za rad u kateterizacionoj sali instituta.
 • 1999. (04. aprila do 16. Jula) zbog ratnog stanja, učestvovao je u osnivanju i vođenju privremene koronarne jedinice na Internoj klinici u Novom Sadu.
 • 1999. nakon stručnog usavršavanja u Pragu (Mart) – od Avgusta, uveo je u rutinsku praksu u IKVBV – Interventnu kardiološku proceduru(balon dilatacija i ugradnja stenta u srčane arterije).
 • Aprila 2002. član tima interventnih kardiologa za interventnu proceduru u akutnom infarktu srca – usavršavanje u Pizi (Italia). Od tada (04.04.2002.) interventna procedura u akutnom infarktu je uvedena u rutinsku praksu I u IKBV Sremska Kamenica.
 • 24.05.2002. – 01.09.2004. Jedan od osnivača aktiva za urgentnu kardiologiju Vojvodine.
 • Od 2009-2013-e je jedan od osnivača oformljene Vojvođanske mreže za akutni infarkt – povezano je 14 centara sa IKVBV u Sremskoj Kamenici – 07.07. 2015. i 04.11.2015.
 • Jedan je od autrora teksta za projekt Pokrajinskog sektetarijata za zdravstvo –„ Kateterizacione sale Vojvodine“
 • U radu sa polikliničkim pacijentima vodi kontrole pacijenata koji su urađeni interventnom procedurom (stentom).

Zakazivanje pregleda

Prof. dr Robert Jung

Internista - kKardiologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Buleva cara Lazara 81
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Buleva cara Lazara 81
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Prof. dr Robert Jung, internista – kardiolog, u ordinaciji Limana obavlja kardiološki pregled, ultrazvuk srca, elektrokardiogram (EKG), 24h Holter EKG, holter arterijskog krvnog pritiska, ergometrija – test opterećenja, dopler krvnih sudova vrata, dopler krvnih sudova nogu.

Internistička ordinacija Limana Novi Sad
Buleva cara Lazara 81
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: ,