Prof. dr Viktorija Vučaj Ćirilović Radiolog – Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Prof. dr Viktorija Vučaj Ćirilović Radiolog – Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Specijalna ginekološka bolnica Genesis
Uroša Predića 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Prof. dr Viktorija Vučaj Ćirilović Radiolog na subspecijalizaciji iz onkologije
Prof dr Viktorija Vučaj Ćirilović, radiolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Specijalna ginekološka bolnica Genesis Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Ultrazvučni pregled dojke sa elastografijom
Zahvaljujući ultrazvučnom aparatu najnovije generacije sa posebnim sondama i odgovarajućim softverom u mogućnosti smo da uradimo dodatnu ultrazvučnu metodu koja preciznije diferencira različite promene u dojci i štitnoj žlezdi pa i na jetri. Metoda je neinvazivna, potpuno bezbolna i jednostavna. Zasniva se na činjenici da svi tumori pružaju otpor na pritisak sondom što se prikazuje promenama boje na monitoru ultrazvučnog aparata. Slika sumnjive promene može se kvalitativno i kvantitativno odrediti u oodnsu na okolno tkivo. U mnogim bolnicama i ordiinacijama u svetu ova meoda je postala standardna.

Biografija doktora: Prof. dr Viktorija Vučaj Ćirilović Radiolog na subspecijalizaciji iz onkologije

Prof dr Viktorija Vučaj Ćirilović, radiolog

Viktorija Vučaj-Ćirilović rođena je 1970. godine.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu  1995. godine. Viktorija Vučaj-Ćirilović je 2001. godine položila specijalisticki ispit iz Radiologije. Magistarski rad je odbranila 2004. godine, a doktorsku disertaciju 2009. godine. Viktorija Vučaj-Ćirilović je zaposlena na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, trenutno u zvanju  vanrednog profesora.

Od 1996 godine do 2015. godine, radila je  u Kliničkom centru Vojvodine, a od oktobra 2015. godine u stalnom je radnom odnosu u Institutu za Onkologiju Vojvodine- Centar za imaging dijagnostiku, na radnom mestu specijalista radiologije-šef interventne radiologije.

Član je Međunarodnog udruženja radiologa (ECR), Međunarodnog udruženja senologa (EUSOBI), kao i brojnih domaćih stručnih udruženja.

Mentor  je jednog odbranjenog doktorskog rada, kao i brojnih diplomskih radova.

Trenutno je saradnik na dva Pokrajinska i jednom Republičkom projektu. Ima dugogodišnje kliničko, stručno i naučno iskustvo iz oblasti radiologije. Viktorija Vučaj-Ćirilović je autor većeg broja naučnih radova, učestvovala je u pisanju 10 radova sa SCI liste.

Osnivač je škole Kolor dopler ultrasonografije i predavač u školi kompjuterizovane tomografije, kao i škole za dijagnostiku  dojke i interventne procedure, u okviru KME Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Prof. dr Viktorija Vučaj-Ćirilović se stručno i naučno usavršavala u Klinici Tenon, Univeziteta  Pierre i Maria Curie u Parizu (2013) i na Univerzitetskoj klinici u Salzburgu (2006), kao i na brojnim kongresima u zemlji i inostranstvu.

Autor je poglavlja u knjizi ’CT abdomena i male karlice’

Trenutno se nalazi na subspecijalizaciji iz Onkologije.

Udata, majka dvoje dece.

Zakazivanje pregleda

Prof. dr Viktorija Vučaj Ćirilović

Radiolog na subspecijalizaciji iz onkologijeMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Uroša Predića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Uroša Predića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Prof. dr Viktorija Vučaj Ćirilović, radiolog, u bolnici Genesis obavlja ultrazvučni pregled dojki sa elastografijom.

Specijalna ginekološka bolnica Genesis
Uroša Predića 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: