Prof. dr sci. med. Zoran Belopavlović Ginekolog – Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Prof. dr sci. med. Zoran Belopavlović Ginekolog – Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Specijalna ginekološka bolnica Genesis
Uroša Predića 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Prof. dr sci. med. Zoran Belopavlović Ginekolog
prof dr Zoran Belopavlović, ginekolog.jpg

Medicinske usluge

Specijalna ginekološka bolnica Genesis Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Ginekološki pregled
Ginekološki pregled obuvata pregled pod spekulumom donjeg dela genitalnog sistema i bimanuelni pregled kojim se proverava stanje jajnika, jajovoda i materice.

Ultrazvučni pregled
Ultrazvučni pregled se može obaviti endovaginalnom i abdominalnom ultrazvučnom sondom, a služi za otkrivanje zapaljenskih procesa u maloj karlici, za dijagnostiku tumora jajnika ili materice itd.

Akušerski pregled (ginekološki pregled trudnica)
Akušerski pregled obuhvata ultrazvučni pregled, fetalna biometrija i unutrašnji akušerski pregled.

Kolposkopski pregled grlića materice
Kolposkopski pregled grlića materice služi za rano otkrivanje raka grlića materice, a obavlja se njegovim posmatranjem kroz aparat koji uvećava nekoliko puta. Grlić se premazuje određenim rastvorima i posmatra kako se njegov epitel boji.

Bris cervixa uteri na Chlamydiju trachomatis
Na osnovu brisa cervixa uteri na Chlamydiju trachomatis detektuje se prisustvo ove bakterije koja uzrokuje hlamidijsku infekciju.

Bris cervixa uteri na Mycoplasmae Hominis
Na osnovu brisa grlića materica na Mycoplasmae Hominis detektujemo abnormalno prisustvo ove bakterije koja uzrokuje infeckije muškog i ženskog genitalnog trakta.

Bris cervixa uteri na Ureaplasma Urealiticum
Brisom cervixa utero na Ureaplasma Urealiticum detektujemo abnormalno prisustvo bakterije Ureaplasma Urealiticum koja uzrokuje genitalne infekcije i može dovesti do steriliteta.

Tipizacija za humani papilloma virus (HPV)
Tipizacija za humani papilloma virus (HPV) se obavlja kada postoje promene na grliću materice, a radi uspostavljanja tačne dijagnoze i  prevencije nastanka raka grlića materice.

Bris cervixa uteri (mikrobiološki cervikalni bris)
Cevrikalni bris se radi sa ciljem utvrđivanja postojanja bakterija na grliću materice, a koji mogu biti uzrok steriliteta ili pobačaja.

Bris vagine (mikrobiološki vaginalni bris)
Vaginalni bris obavljamo sa ciljem detektovanja bakterija, gljivične infekcije, gonoreje itd.

PAPA test (Papanicolau test)
PAPA test služi za otkrivanje izmenjenih ćelija, odnosno, za otkrivanje premalignih i malignih promena uzimanjem brisa sa i iz grlića materice.

LLETZ (LETZ, loop conization, konizacija ili elektroekscizija omčicom ranica i promena na grliću materice)
Elektroekscizija omčicom predstavlja potpuno nov način konizacije. Za razliku od klasične koja se radi skalpelom, ova intervencija se obavlja aparatima sa visokofrekventnom strujom (4-6MhZ). Aktivna elektroda kojom se seče tkivo (omča) je tako izrađena da pravilno iseče tkivo grlića materice, te nije potrebno ušivanje kao prilikom korišćenja skalpela.

Elektrokoagulacija genitalnih bradavica (kondiloma)
Elektrokoagulacija genitalnih bradavica – kondiloma predstavlja postupak tzv. spaljivanja kondiloma, odnosno njihovog uklanjanja visokomfrekventnom strujom pri čemu je gubitak krvi smanjen na minimum. Na ovaj način uklanjaju se kondilomi na penisu, vagini i oko anusa.

Uklanjanje promena i korekcija veličine stidnih usana (labioplastika)
Uklanjanje promena i korekcija veličine stidnih usana  predstavlja estetski zahvat kojim se lako koriguje oblik i veličina stidnih usana.

Incizija i operacija retencione ciste Bartolinove žlezde
Incizija ciste Bartlinove žlezde predstavlja hirurški postupak kojim se tretira upala ove žlezde. U zavisnosti od intenziteta upale, pravi se mali rez i ubacuje dren sa antibiotskim rastvorom. Uzorak izvučenog gnoja se šalje na mikrobiološku analizu.

Dijagnostička eksplorativna kiretaža
Dijagnostička eksporativna kiretaža  koristi se za postavljanje dijagnoze promene na materičnoj sluznici. Preporučuje se kod produženih  krvarenja, krvarenja u postmenopauzi i krvarenja posle spontanog pobačaja.

Biopsija i uzimanje isečaka sa sumnjivih mesta
Biopsija se sprovodi u slučaju da je kolposkopskim pregledom utvrđeno postojanje sumnjivih promena na grliću materice. Biopsija predstavlja intervenciju tokom koje se uzima uzorak tkiva koji se šalje na patohistološki pregled.

Ginekološka operacija ciste jajnika (punkcija ciste na jajniku)
Punkcija ciste na jajniku se obavlja ukoliko se utvrdi da na jajnicima ili oko njih postoje ciste (šupljine ispunjene tečnošću). Punkcijom ciste prazni se njen sadržaj i šalje na citološke analize.

Laparoskopske operacije (laparoskopija)
Laparaskopija se koristi za dijagnostiku bola u trbuhu i karlici, za uklanjanje cista na jajnicima, uklanjanje priraslica nastalih zbog upale jajnika itd. Ožiljak koji ostaje je mali i pacijentkinja se brzo oporavlja. Nije potrebno zadržavanje u bolnici.

Uklanjanje mioma (miomektomija)
Miomektomija se koristi za uklanjanje mioma – benignih tumora materice. On jeste dobroćudan, ali ga treba otkloniti kako ne bi doveo do obimnih menstrualnih krvarenja, neplodnosti, pobačaja, otežanog porođaja itd.

Uklanjanje materice abdominalnim ili vaginalnim pristupom zbog mioma i spada (Histerektomija)
Histerektomija je operativni zahvat koji se obavlja ukoliko su otkrivene maligne (zloćudne) promene na grliću materice, materičnoj sluzokoži ili jajnicima. Tokom ovog zahvata se, u zavisnosti od stanja materice, uklanjaju materica, jajnici i jajovodi abdominalnim ili vaginalnim pristupom.

TVT trakice u lečenju stres inkontinencije urina
TVT trakice (transobturatorne vaginalne trakice) pokazale su se kao izuzetno uspešne u lečenju stres inkontinencije, odnosno nevoljnog mokrenja.

Zakazivanje pregleda

Prof. dr sci. med. Zoran Belopavlović

GinekologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Uroša Predića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Uroša Predića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Prof. dr sci. med. Zoran Belopavlović, ginekolog, obavlja sve ginekološke usluge iz oblasti ginekološke hirurgije, ginekološke onkologije i ginekološke urologije na vrhunskom nivou, maksimalno posvećeno i profesionalno. Njegovo bogato iskustvo i česta usavršavanja omogućavaju pružanje izuzetno kvalitetnih usluga, te ne morate brinuti, jer se nalazite u sigurnim rukama. Dr Zoran Belopavlović obaviće i druge ginekološke usluge – ginekološki, ultrazvučni pregled, obaviti koloposkopski pregled i PAPA test, uzeti bris kako biste Vi bili sigurni i zdravi.

Specijalna ginekološka bolnica Genesis
Uroša Predića 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: