Prolaps rektuma (Ispadanje rektuma)

Šta znači prolaps rektuma?

Prolaps rektuma označava ispadanje sluzokože rektuma kroz čmar.

Kada se najčešće dešava prolaps?

Prilikom naprezanja tokom pražnjenja creva.

U kojih osoba je verovatno da će doći do pojave ovog stanja?

Kod dece i starijih Ijudi.

Šta dovodi do prolapsa?

Preterano naprezanje i napor prilikom vršenja velike nužde. Do prolapsa ponekad može doći udruženo sa prolivima ili zatvorom kod osoba sa slabom trbušnom muskulaturom.

U čemu se sastoji lečenje prolapsa?

Neki oblici prolapsa rektiuna ne zahtevaju nikakvo drugo lečenje osim poboljšanja navika u pogledu pražnjenja creva i izlečenja prisutnog proliva ili zatvora. Drugi slučajevi prolapsa rektuma mogu zahtevati neki od oblika hirurškog pojačanja mišićne potpore analnog kanala i isecanje duže sluznice.

Koje operacije se obavljaju kod prolapsa rektuma?

Ukoliko se radi o manjem prolapsu, u tom slučaju vrši se operacija oko rektuma. Ukoliko se radi o većim prolapsima, pristupa se abdominalnoj operaciji kojom se postiže skraćenje rektuma i rekonstrukcija mišića koji drže rektum na njegovom mestu.

Da li su operacije radi korekcije prolapsa rektuma potrebnije starijim ljudima nego deci?

Da, više se rade kod starijih osoba.

Da li operacije prolapsa rektuma uspevaju?

Da, ali u uznapredovalim slučajevima kod starijih pacijenata ove operacije često ne dovode do željenog uspeha.