Proliferacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Proliferacija, rast tkiva, kao što je proliferacija kože iznad svežih ivica rane.

Preporuka strane: