Proliv – Dijareja

Šta je to dijareja?

Dijareja ili proliv predstavlja izbacivanje ili evakuaciju učestane, retke, neformirane stolice. To je najčešći simptom oboljenja želudačno-crevnog trakta, ili »pokvarenog želuca«, kako se to kaže.

Koji su uobičajeni uzroci dijareje?

Najprostiji uzrok dijareje je gastroenteritis koji je nastao kao posledica konzumiranja pokvarene ili zaražene hrane ili hrane na koju je osoba možda alergična.

Drugi uobičajeni uzroci obuhvataju bolesti praćene prolivima, kao što su dizenterija, ulcerozni kolitis, ileitis, divertikulitis i tako dalje.

Neke infektivne bolesti kao što su trbušni tifus i kolera prouzrokuju teške prolive.

Uzimanje velikih doza sredstava za čišćenje, odnosno laksativa ili purgativa, prouzrokovaće privremenu dijareju.

Dijareja se često sreće kao funkcionalni poremećaj kod nervoz­nih, veoma napetih, neurotičnih osoba.

Da li postoji neki određen tip ljudi više sklonih dijarejama?

Da. Nervozne, veoma osetljive osobe izgleda da su podložnije nastanku dijareja koje zapravo predstavljaju reakciju na neku neprijatnu ili napetu situaciju.

Kada bi trebalo konsultovati svog lekara zbog dijareje?

a. Kada dijareja traje neprekidno nekoliko dana.
b. Kada je praćena drugim simptomima kao što su visoka temperatura, grčevi i bolovi i opšte osećanje bolesti.
c. Kada se nađe krv u stolici.

Kako se može razlikovati funkcionalna dijareja i ona koja je prouzrokovana nekim ozbiljnim oboljenjem creva?

Funkcionalna dijareja se smiruje spontano u toku nekoliko dana. Dijareja koja je prouzrokovana nekim ozbiljnim oboljenjem creva može trajati nedeljama, može biti udružena sa generalizovanim simptomima vezanim za bilo koji deo tela i može biti praćena prisustvom krvi u stolici. Osim toga, ispitivanje stolice u nekoj stručnoj laboratoriji može otkriti u njoj prisustvo određene klice ili parazita koji su prouzrokovali dijareju.

Da li bi osobama kod kojih postoji duže vremena dijareja trebalo pregledati rektum?

Svakako — pregled bi trebalo obaviti kako digitalno, tako i pomoću rekto-sigmoidoskopa.

 Da li bi osobe koje imaju duže vremena dijareju trebalo da rendgenski pregledaju crevni trakt?

Da, ukoliko drugi metodi ispitivanja ne uspeju da otkriju uzrok dijareji.

Da li je važno pregledati stolicu da bi se odredio uzrok produženoj dijareji?

Da. Mora se obaviti detaljno ispitivanje u pogledu prisustva parazita, jaja parazita i bakterija.

U čemu se sastoji lečenje dijareje?

Lečenje dijareje isključivo zavisi od uzroka koji je do nje doveo. Većina dijareja koje su posledica konzumiranja pokvarene ili zaražene hrane, smiriće se spontano. Druge vrste dijareje će zahtevati odgovarajuće specifično lečenje da bi se uklonio odre­đeni, provokativni uzročnik.

Da li su lekovi koji prouzrokuju zatvor korisni u lečenju produžene dijareje?

Ne. Takvi lekovi uglavnom odlažu lečenje.

Da li se za zaustavljanje dijareje ikada daju sredstva za čišćeijje?

Obično se ne daju. U svakom slučaju, laksativi ne bi trebalo da se daju ukoliko to nije savetovao lekar.

Da li je tačno da uzimanje antibiotika može da prouzrokuje dija­reju?

Da! Mnogi antibiotici iz grupe tetracildina mogu da prouzrokuju ozbiljnu i produženu dijareju. Ovo stanje se naziva pseudomembranozni enterokolitis i predstavlja jedan od glavnih razloga zašto bi ljudi trebalo da uzimaju antibiotike samo na izričitu preporuku svog lekara.

Na koji način antibiotici nekada prouzrokuju dijareju?

Antibiotici ponekada prouzrokuju dijareju zato što uništavaju izvesne neophodne bakterije koje bi normalno trebalo da se razmnožavaju u crevima. Kada se te bakterije unište, ostale bakterije koje nisu osetljive na određeni upotrebljeni antibiotik (obično klice stafilokoke), razmnožavaju se u velikom broju i dovode do nadražaja sluzokože debelog creva.