Pronacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pronacija, uvrtanje, npr. materice; položaj licem nadole. Ruka u pronaciji označava se time što je dlan okrenut nadole, a palac unutra.

Preporuka strane: