Proširene vene

Šta su proširene vene?

Povećane, onesposobljene vene u kojima krv ima tendenciju da stagnira.

Šta prouzrokuje proširenje vena?

Produžena opstrukcija (smetnje) protoka venske krvi često prouzrokuje prskanja venskih zalistaka što dovodi do stagnacije krvnog toka i širenja sudova.

Ko obično dobija proširene vene donjih ekstremiteta?

Ljudi čiji posao zahteva stajanje na jednom mestu u toku dužeg vremena.

Kakva je incidencija prošireinja vena?

Procenjuje se da jedan na svaka četiri čoveka i jedna na svake dve žene iznad četrdeset godina ima proširene vene.

Kakve simptome daju proširene nožne vene?

Malo proširenje vena ne prouzrokuje nikakve simptome. Kada su one mnogo i u velikom broju proširene tada prouzrokuju osećanje težine i zamora u nogama.

Postoji li urođeni faktor u dobijanju proširenih vena?

Da. Ljudi ponekad nasleđuju isti tip krvnih sudova od svojih roditelja.

Koji delovi tela imaju najveću sklonost ka proširenju vena?

a. Vene u listovima i butinama
b. Vene oko čmara i rektuma (hemoroidi)
c. Vene u mošnicama (varikokele)

Koji je najbolji način za sprečavanje povećanja varikoznih vena?

a. Izbegavanje dugog stajanja u mestu
b. Izbegavanje tesnih podvezica
c. Redovne vežbe
d. Upotreba elastičnih čarapa za noge u slučajevima kad ste primorani da dugo stojite na jednom mestu

Koji je najbolji način lečenja proširenih vena?

a. Podvezivanje i uklanjanje glavne varikozne vene (cevanične vene) i njenih grana. Ovo se vrši rezom odmah ispod prepone
b. Podvezivanjem varikoznih vena i uklanjanjem većih. Ovo se naziva »stripping«

Da li je pri ovakvim operacijama potrebna hospitalizacija?

Da, dva ili tri dana.

Da li je hirurgija jedini vid lečenja proširenih vena?

Ne. Ubrizgavanje u venu supstanci koje prouzrokuju zgrušavanje (sklerozna terapija) često je neophodan vid terapije potreban pri otklanjanju manjeg proširenja vena.

Postoji li mogućnost ponovnog proširenja vene ili proširenja drugih vena posle terapije injekcijama?

Da.

Da li je terapija injekcijama efikasnija od hirurške?

Hirurgija je mnogo efikasnija; lečenje injekcijom koristi se uglavnom za blage slučajeve proširenja vena i za postoperativno lečenje onih varikoziteta koji su preostali posle operacije.

Da li sve proširene vene moraju biti operisane ili biti podvrgnute terapiji injekcijama?

Ne. Male vene koje ne pokazuju nikakve simptome mogu se zanemariti.

Može li proširenje vena prestati samo po sebi?

Ne. Ali mnogi varikoziteti koji za vreme trudnoće izgledaju veliki postaju manji posle porođaja.

Kada je za ženu najpogodnije vreme da operiše proširene vene?

Posle trudnoće.

Šta se može desiti ako se velike varikozne vene ne leče?

a. Mogu se formirati ulceri kože na nogama (varikozni ulceri)
b. Može doći do ekcema kože na nogama
c. U venama može doći do fiebitisa
d. Može doći do poremećaja opšteg zdravstvenog stanja

Šta se dešava sa krvotokom posle podvezivainja i uklanjanja proširenih vena?

Krv se vraća u srce unutrašnjom venom koja nije proširena.

Da li se cirkulacija poboljšava odsecanjem i uklanjanjem proširenih vena?

Da, pošto operacija okončava stagniranje krvi koje je postojalo kod proširenih vena.

Hoće li nošenje elastičnih čarapa izlečiti proširene vene?

Ne. Ono će samo dovesti do olakšanja.

Hoće li razni ulceri i ekcemi kože biti izlečeni posle operacije varikoznih vena?

Hoće.

Da li proširene vene, ukoliko se ne leče, mogu krvariti kroz kožu?

Da. Vrlo jaka krvarenja nastaju iz ulcera površinske varikozne nožne vene.

Koje su indikacije za operaciju proširenih vena?

a. Bol u nogama i opšti zamor posle dnevnog rada
b. Oticanje nogu kao rezultat varikoziteta
c. Ružan izgled zbog velikog varikoziteta
d. Krvarenje
e. Nezarastanje varikoznih ulcera ili hroničnih ekcema
f. Poremećaj opšte cirkulacije u organizmu zadržavanjem krvi u donjim ekstremitetima

Koje mere predostrožnosti mora hirurg da preduzme pre operacije pacijenta koji ima proširene vene?

On mora da utvrdi da li je cirkulacija unutrašnjih vena zadovoljavajuća. Ovo se utvrđuje raznim prostim testovima. Dokaz da je unutrašnja venska cirkulacija dobra dobiće se ako se pacijentu da da nosi podesni elastični zavoj. Ako mu je tada lakše znači da krv ima dobar protok kroz unutrašnje krvne sudove. Ako nošenje elastičnog zavoja izaziva bol, unutrašnja cirkulacija može biti poremećena, a tada je možda pametnije odustati od operacije.

Da li su operacije na proširenim venama opasne?

Ne, to su proste operacije.

Mogu li injekcije ili hirurško lečenje koristiti u lečenju male plavičaste varikozne vene?

Obično ne. Štaviše, ovim venama nije potrebno nikakvo lečenje, pošto retko prouzrokuju simptome.

Kakvi su rezultati raznih terapija varikoznih vena?

a. Četvrtini od sto ljudi obično trajno pomaže terapija injekcijama
b. Rezultati hirurgije pružaju trajan uspeh u oko osamdeset posto slučajeva

Da li su operacije proširenih vena bolne?

Postoji umerena neugodnost u okolini rane četiri do pet dana posle operacije.

Da li su potrebne bilo kakve naročite preoperativne mere predo strožnosti?

Ne.

Kakva se vrsta anestezije koristi za ove operacije?

Ili spinalna anestezija, lokalne injekcije prokaina ili opšta anestezija.

Da li su ožiljci od operacije proširenih vena ružni?

Oni se vide ali su mnogo manje ružni nego same proširene vene.

Postoje li neke naročite postoperativne mere posle operacije varikoznih vena?

Da. Pacijentu se savetuje da ustane i hoda čim anestezija prestane.

Da li je prirodno da se grumeni zgrušane krvi formiraju u krvnim sudovima posle operacije proširenih vena?

Da, naročito ukoliko je izvršeno podvezivanje i presecanje vena. Takvi grumeni zgrušane krvi zapušiće varikozitete koji ne funkcionišu.

Da li posle operacije dolazi do ponovnog proširenja vena?

Da, u malom procentu slučajeva.

Postoji li poboljšanje izgleda noge posle operacije proširenih vena?

Da, mada se izgled ne vraća na apsolutno normalan.

Postoje li trajna ograničenja aktivnosti posle operacije proširenih vena?

Ne.

Kako često treba ići na kontrolu posle operacije proširenih vena?

Otprilike jedanput godišnje.