Proširenje vena jednjaka

Šta izaziva proširenje vena jednjaka?

Smetnje u portalnom krvotoku, što će reći u cirkulaciji krvi kroz jetru. Ovo se uočava kod ciroze. Budući da krv iz probavnog trakta ne može da prođe kroz jetru, ona zaobilazi taj organ i putuje venama jednjaka. Ova, u velikoj meri povećana zapremina krvi izaziva proširenje jednjačkih vena.

Kakve štete može naneti proširenje vena jednjaka?

U poodmakloj fazi, kada vene postanu suviše proširene i rastegnute, one mogu da se prekinu te nastupa veliko krvarenje.

Kako se postavlja dijagnoza proširenih vena jednjaka?

a. Uočavanjem simptoma ciroze jetre.
b. Proučavanjem jednjaka pomoću rendgenskih zraka posle uzimanja barijuma.
c. Uočavanjem da pacijent povraća velike količine krvi.

Šta može da se učini za lečenje proširenja vena jednjaka?

a. Valja učiniti pokušaj da se ukloni smetnja portalnoj cirkulaciji. To se čini ili zašivanjem velike portalne vene (u abdomenu) za šuplju venu (vena cava), ili prišivanjem glavne vene slezine za glavnu venu levog bubrega.
b. Kada usled proširenja vena jednjaka dođe do krvarenja, što ugrožava život, nastaje potreba otvaranja grudnog koša, otkrivanja i otvaranja jednjaka i zašivanja vena koje krvare.