Protoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Protoza, jednoćelijski organizam. Neke protozoe žive kao paraziti i prouzrokuju oboljenje kod čoveka.

Preporuka strane: