Psihijatrijske ordinacije Beograd – Psihijatrijska ordinacija London Bridge

Psihijatrijska ordinacija London Bridge

Psihijatrijska ordinacija London Bridge se nalazi u centru Beograda i bavi se prevencijom i lečenjem psihijatrijskih poremećaja. Osnovana je u Novembru 2011. po povratku Dr Vesne Ivanišević iz Velike Britanije nakon dugogodišnjeg bavljenja psihijatrijskom praksom u Londonu.

Psihijatrijska ordinacija London Bridge
Ulica Obalskih radnika 4b
11 000 Beograd – Srbija

Telefoni:
+381 11 308 70 73
+381 61 720 86 00

Pregledi, lečenja i nega psihijatrijske ordinacije

 • Pregledi
 • Tretmani
 • Veštačenja

Psihijatrijski pregledi

Sveobuhvatni psihijatrijski pregledi i psihološke procene.

Psihijatrijsko lečenje

London Bridge ordinacija je specijalizovana za tretman :

 • Anksioznosti
 • Gubitak i Žalovanje
 • Depresija
 • Porodične i partnerske problematike
 • Stresa

Lečenje uključuje:

 • psihijatrijsku negu i/ili
 • psihoterapiju
 • psiholoski tretman

Psihijatrijska nega

Podrazumeva različite modalitete lečenja uključujući farmakoterapiju, psihoterapiju i širok spektar drugih tehnika.

Psihološki tretman i Psihoterapija (terapija razgovorom)

Uopšteno govoreći psihiterapija ili savetovanje sa psihologom, psihoterapeutom ili lekarom podrazumeva razvijanje terapeutskog odnosa sa pacijentom sa ciljem da mu se pomogne u rešavanju njegovog problema.

Psihoterapeuti koriste razne tehnike bazirane na razvijanju i popravljanja odnosa, dijaloga, komunikacije i promena ponašanja a koje su dizajnirane sa ciljem da se stanje mentalnog zdravlja pacijenta (ili porodice) popravi/unapredi.

Svaki plan lečenja je individualan, pažljivo osmišljen uzimaću u obzir specifične potrebe svakog pacijenta.

Psihijatrijska veštačenja

Sveobuhvatni psihijatrijski pregledi uz formulisanje stručnog nalaza za potrebe različitih ustanova.

Preporuka strane: