Psorijaza

Šta je to psorijaza?

Psorijaza je hronično kožno oboljenje koje se karakteriše crvenkastim, srebrnastim trakama i pločastim ljuspama koje se pojavljuju bilo gde na telu, ali koje imaju predilekciju za laktove, kolena i kožu poglavine. Retka je pre 20. i posle 50. godine života.

Može li se psorijaza naslediti?

Postoje neke činjenice da izvesne porodice pokazuju veću frekvencu ovog oboljenja od ostalih, što, izgleda, ima svoj uzrok u nenormalnom načinu reakcije kože na uzroke koji su, inače, nepoznati.

Može li se psorijaza izlečiti?

Lečenje psorijaze može biti efikasno u pogledu iščezavanja bolesnih promena na koži, ali psorijaza ima tendenciju da se ponovo javi s vremena na vreme.

Da li je psorijaza zarazna?

Nije, mada se često misli da jeste.

Da li je psorijaza često kožno oboljenje?

Da. Psorijaza je jedna od najčešćih bolesti koja se viđa na koži.

Da li postoji neki standardni oblik lečenja psorijaze?

Ne. Lečenje psorijaze se razlikuje od slučaja do slučaja i mnogi različiti metodi se primenjuju tokom dugih meseci i godina.

Da li psorijaza ima tendenciju da sama po sebi bude blaža kako osoba stari?

Ne. Ali se mora lekovima i nemasnom ishranom sprečavati.

Da li psorijaza može skratiti ili ugroziti život?

Ne može, ali se mora smirivati lekovima i nemasnom ishranom.