Pufer – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pufer, materija koja omogućava da se sačuva ravnoteža aciditeta i alkalnosti u nekom rastvoru.

Preporuka strane: