Radiološke ordinacije Niš – Radiološka ordinacija Artromedic

Ordinacija Artromedic
Magnetna rezonanca perifernih zglobova.

Adresa:
Romanijska 15, lok 17, 18000 Niš

Telefoni:
063/1066150
018/4256506

Preporuka strane: