Radiološke ordinacije Novi Sad – Kabinet za snimanje zuba, kostiju lica i vilice DentalScan

Radiološke ordinacije Novi Sad – Kabinet za snimanje zuba, kostiju lica i vilice DentalScan

Kabinet za snimanje zuba kostiju lica i vilice DentalScan Novi Sad

Kabinet za snimanje zuba, kostiju lica i vilice DentalScan nalazi se u Novom Sadu i već 7 godina predstavlja podršku pacijentima i stomatolozima sa kojima sarađuje, na obostrano zadovoljstvo. Njihova usluga je digitalno snimanje zuba, uz pomoć kojeg ćete lakše i brže sačuvati lep osmeh, ili ponovo naći put do njega.

Kabinet za snimanje zuba, kostiju lica i vilice DentalScan
Bulevar oslobođenja 68c
21000 Novi Sad – Srbija
Telefon:
+381 21 500 502

Matije Gupca 95
24000 Subotica – Srbija
Telefon:
+381 24 45 55 151

Uobičajeno je da se digitalno snimanje zuba uradi kao deo dijagnostike u stomatologiji, a pre obavljanja većine stomatoloških usluga. Digitalni snimak zuba, kostiju lica i vilice potreban je za dijagnostiku stanja ovog regiona, a preporučljivo je da se obavi pre prvog stomatološkog pregleda kod novog stomatologa. Vrši se i kod nicanja umnjaka, bolova u zubu ili infekcija. Neophodno je pre hirurških zahvata u predelu vilice, pre ugradnje implanata, kao i pre izrade protetskih nadoknada. Snimanje vilice se radi i kod bolova u viličnoj kosti ili neprijatnosti pri žvakanju.

Pomisao na rendgen aparate često izaziva strah od zračenja, međutim, rendgen zuba kratko traje, a novi moderni aparati emituju znatno manju dozu zračenja, pri čemu se posebno ističe 3D snimanje zuba. U ovom kabinetu se strogo vodi računa o maksimalnoj zaštiti pacijenata, te se koriste štitnik za štitastu žlezdu, okovratnik i kecelja.

Vreme izrade analognog snimka je 6-7 minuta, a digitalni zapis se dobija odmah, na CD-u i fotopapiru. Snimanje zuba se ne zakazuje, te ga možete obaviti bilo kad u toku radnog vremena, a to je radnim danima od 8 do 20 časova i subotom od 8 do 13 časova.

Ortopantomogram – OPT snimanje zuba

Ortopantomogram ili OPT snimak zuba je panoramski snimak gornje i donje vilice, sa ili bez prikaza temporomandibularnih zglobova. Poželjno je da se ovaj rendgenski snimak vilica obavi pre prvog pregleda kod stomatologa, jer daje uvid u stanje zuba i viličnih kosti. Na njemu se mogu registrovati i sitni detalji, kao i promene koje se golim okom ne vide, te predstavlja jedan od najvažnijih snimaka koji se obavljaju u stomatologiji.

Za OPT snimanje zuba se u kabinetu za snimanje zuba, kostiju lica i vilice DentalScan koristi se minimalna doza ekspozicije, a samo snimanje traje vrlo kratko. Kod dece se koristi redukovana doza zračenja. OPT snimak ostaje u bazi računara, te u slučaju da se izgubi, pacijent ne mora opet da snima, već se štampa postojeći. Ortopantomogram se štampa na foliji (RTG film), fotopapiru i CD-u.

Teleradiogram – TR

Teleradiogram ili telerendgen zuba je bočni ili profilni snimak zuba. Štampa se na foliji, fotopapiru i CD-u. Koristi se u ortodonciji, kod izrada proteza. Dakle, pre određivanja ortodonstke terapije, neophodno je obaviti TR snimak zuba, jer nam prikazuje kakvi su odnosi između vilica, da li su zubi nagnuti, kako rastu itd.

Temporomandibularni zglobovi – TMZ

Temporomandibularni zglobovi su pokretni zglobovi glave koji spajaju donju vilicu sa osnovom lobanje. To su najsloženiji zglobovi u ljudskom telu i tokom žvakanja podnose jak pritisak. Problemi sa temporomandibularnim zglobovima su česti, sa neprijatnim simptomima bola u vilici, škljocanja, otežanog žvakanja. Snimanje temporomandibularnih zglobova će pomoći otkrivanju uzroka ovih problema.

  • Otvoreni TMZ (sa otvorenim ustima)
  • Zatvoreni TMZ (sa zatvorenim ustima)

Dentalni radiogram

Dentalni radiogram je ciljani snimak zuba, što znači da se snima samo jedan, dva ili tri određena zuba, čije stanje iz nekog razloga želimo da vidimo. Ovi snimci su dragocena metoda stomatološke dijagnostike, obzirom da pružaju podatke o svakom zubu. Deli se na:

  • Retroalveolarni snimak zuba
  • Retrokoronarni snimak zuba
  • Okluzalni snimak zuba
  • Aksijalni snimak zuba

3D snimanje zuba – 3D CBCT

Trodimenzionalni snimak zuba je nova tehnologija snimanja zuba, koja ima brojne prednosti u odnosu na klasičan CT. 3D CBCT nam prikazuje prikaz snimanog predela u tri dimenzije, te svakako pruža bolji uvid u stanje zuba. Snimak se ne razvija na filmu, nego se elektronskim putem šalje pacijentu ili stomatologu, a može i da se nareže na CD.

3D snimak zuba nosi manju dozu zračenja od klasičnog snimanja. Ovakav snimak daje najverodostojniji nalaz, jer se može uvećavati više puta, te je moguće uočiti i detalje koji bi na drugim snimcima bili neuočljivi.

Trodimenzionalno snimanje zuba omogućava snimanje jednog zuba, gornje ili donje vilice i komplet vilice. Posebno je korisno u implantologiji, obzirom da se ovim putem vidi i gustina, dužina i širina kosti. U slučajevima impaktiranih zuba, pruža jasan uvid u položaj zuba, što je od velike pomoći hirurgu koji će obaviti hirurško lečenje.

Kabinet za snimanje zuba, kostiju lica i vilice DentalScan omogućiće Vam brži put ka lepšem osmehu. Brza usluga, ljubazno osoblje i maksimalna sigurnost pacijenata razloti su zbog koji ih nećete menjati.

Kabinet za snimanje zuba, kostiju lica i vilice DentalScan
Bulevar oslobođenja 68c
21000 Novi Sad – Srbija
Telefon:
+381 21 500 502

Matije Grupca 95
24000 Subotica – Srbija
Telefon:
+381 24 45 55 151

Preporuka strane: ,