Rak čmara – rektuma

Da li je rak rektuma ili anusa uobičajena pojava?

Da. Rak rektuma ili anusa je jedna od najčešće zapaženih malignih novotvorevina u čitavom telu.

Šta prouzrokuje rak rektuma?

Uzrok raka rektuma je nepoznat, ali medicinska činjenica je da mnogi kanceri u ovoj oblasti nastaju iz benignih polipa.

 Da li se rak rektuma može sprečiti?

Rak rektuma se može sprečiti u izvesnoj merl, bar što se tiče periodičnih rektalnih ispitivanja i pregleda rekto-sigmoidoskopom utoliko što oni mogu otkriti benigno stanje koje može kasnije, ukoliko nije bilo na vreme uklonjeno, pretrpeti zloćudnu degeneraciju.

Kako se postavlja dijagnoza raka roktuma?

a. Putem ispitivanja koje lekar sprovodi prstima, kroz rektalni kanal.
b. Uzimanjem dela tumorskog tkiva i obavljanjem mikroskopskih ispitivanja. (Ovo je jednostavna, ali najsigurnija laboratorijska procedura i naziva se biopsija.)

Koje simptome prouzrokuje rak rektuma?

a. Istaknuti simptom je krv u stolici.
b. Takođe mogu postojati promene u pogledu navike u pražnjenju creva.

U kom periodu života se najčešće viđa rak rektuma?

Rak rektuma se može pojaviti u bilo koje vreme života, ali se najčešće pojavljuje u srednjem životnom dobu i kasnije.

U čemu se sastoji lečenje raka rektuma?

Uklanja se čitav rektum i jedan deo debelog creva. Takođe se pravi veštački otvor radi pražnjenja stolice preko abdominalnog (trbufinog) zida. Ovaj veštački otvor poznat je pod imenom kolostoma. U nekim slučajevima, kada je rak lokalizovan visoko u rektumu, moguće je ukloniti deo rektuma u kome se nalazi rak i ponovo uspostaviti kontinuitet creva. U takvim slučajevima, veštački otvor radi pražnjenja stolice nije potreban.

Da li je hirurško otklanjanje raka rektuma opasno?

Danas, u preko devedeset pet procenata slučajeva dolazi do zadovoljavajućeg oporavka posle hirurške intervencije. Ipak, sve ove hirurške procedure su velike, s obzirom da je potrebno za njihovo obavljanje dva do tri časa, i zahtevaju hospitalizaciju tokom nekoliko nedelja.

Da li je rak rektuma izlečiv?

Svakako da više od polovine slučajeva se mogu izlećiti ukoliko su pacijenti operisani u stadijumu dok se tumor još uvek nije raširio na druge delove tela.

Može li pacijent voditi potpuni normalni život iako mu je rektum uklonjen?

Da. Postoji mnogo hiljada ljudi koji su angažovani u svim svojim aktivnostima uprkos Činjenici da više nemaju rektuma. Te osobe nauče kako da vode brigu o svojoj kolostomi (otvoru na trbuhu) na takav naćin da se crevo prazni u određeno vreme svakoga dana, omogućavajući im potpunu aktivnost. Razlićite kese se primenjuju za kolostomni otvor u kome se nalazi feces tako da ni on niti drugi mirisi ne prouzrokuju poteškoće kada se pacijent nalazi van svoje kuće.