Rak grlića materice – rak cerviksa

Šta izaziva rak grlića materice?

Tačan uzrok nije poznat. Postoje mnoge teorije, ali nijedna od njih nije potpuno dokazana.

Da li je rak grlića materice česta pojava?

Da, on obuhvata dvadeset pet odsto svih kancera kod žena.

U kom dobu se rak cerviksa obično javlja?

On može da se javi ma u kom dobu, ali se najčešće sreće kod žena između četrdeset i šesdeset godina starosti.

Da li je rak cerviksa ili vrata materice porodična predispozicja?

Nije.

Da li rak cerviksa može da se spreči?

Sprečavanje raka stvarno nije moguće, ali pomoću ranog lečenja može da se izbegne razvijeni poodmakli kancer. Tako će periodični pregledi vagine otkriti mnoge kancere u njihovim ranim, izlečivim stupnjevima.

Koji su rani simptomi raka grlića materice?

U veoma ranom stadijumu, kancer možda neće dati nikakve simptome. Tu i leži jedan od glavnih razloga za periodične preglede vagine. Kasnije, može da dođe do lučenja iz vagine, do krvarenja posle snošaja, do krvarenja posle ispiranja ili do neobjašnjenog krvarenja između menstrualnih perioda.

Da li se rani kancor cerviksa može utvrditi kancerskim razmazom?

Da.

Šta je neinvazivni rak cerviksa?

To je oboljenje, koje se takode naziva kancer cerviksa, gde je kancer ograničen na površinski sloj ćelija i gde ne dolazi do njegovog širenja u dublja tkiva. Ovaj naziv se upotrebljava da bi se ovo oboljenje razlikovalo od »napadnog kancera«, gde se oboljenje širi od površinskih slojeva ćelija u dublja tklva, uključujući u ta tkiva limfne kanale i krvotok.

Koliko je precizna dijagnoza raka pomoću razmaza?

Pomoću razmaza može da se da tačna dijagnoza kancera u oko devedeset sedam posto slučajeva.

Da li pozitivni razmaz predstavlja dovoljan dokaz u pogledu raka na vratu materice?

Ne. Kad god je razmaz kancera pozitivan, treba preduzetl biopsiju i kiretažu kako bi se utvrdila tačna dijagnoza i lokacija kancera. Pozitivni razmaz može da ukaže na kancer materičnog tela, a takođe i na kancer cerviksa.

Kako se leči rak cerviksa?

To u potpunosti zavisi od toga u kom je stupnju razvoja rak u trenutku kada je otkriven. Postoje tri načina za lečenje ovog oboljenja:

a. Upotrebom radijuma i rendgenskog zračenja.
b. Širokim hirurškim uklanjanjem cerviksa, materice, jajovoda, jajnika i svih limfnih kanala ovog područja.
c. Kombinacijom lečenja radljumom, rendgenskim zracima i hirurškim zahvatom.

Ko određuje kakvo će se lečenje primeniti?

Na osnovu toga šta je sve napao i koliko se već razvio rak, ginekolog će znati da odredi koji vid lečenja treba da se primeni.

Kakvi su izgledi za lečenje od raka grlića materice?

Rani kancer cerviksa može da se izleči u gotovo svim slučajevima bilo pomoću radijuma, rendgenskog zračenja ili hirurškog zahvata, bilo kombinacijom ovih vidova lečenja. Što je bolest razvijenija i što su širi operativni zahvati, to je i manja stopa izlečenja. U najintenzivnijim, jako razvijenim slučajevima, stopa mortaliteta je visoka, a stopa izlečenja izuzetno niska.

Da li je unošenje radijuma u vaginu bolno?

Ne. Ova procedura vrši se u bolnici, pod anestezijom.

Da li radijum trajno ostaje u telu?

Ne. Radijum se obično unosi u kapsulama i pošto je emitovao dovoljnu dozu radioaktivnog zračenja, kapsula se vadi.

Koliko vremena radijum obično ostaje u genitalnom traktu?

Negde između sedamdeset dva do sto deset časova, u zavisnosti od propisane doze.

Koliko bolesnica mora da provede u bolnici prilikom unošenja radijuma?

Od četiri do šest dana.

Da li primenu radijuma prate postoperativne nelagodnosti?

Da, jer se prilikom upotrebe radijuma u vaginu uvlači pakovanje velike zapremine. Zbog toga se pri tome upotrebljavaju sedativi.

Da li se lečenje rendgenskim zračenjem često primenjuje zajedno sa radijumskim tretmanom?

Da. Rendgenski tretman primenjuje se u nedeljama pre i posle unošenja radijuma, kako bi se zahvatili delovi do kojih radijum ne može da dopre.

Da li postoje kakvi postoperativni simptomi posle unošenja radijuma?

Da. Poremećaj funkcije creva, peckanje i česta mokrenja su prilično česte komplikacije usled lečenja cerviksa radijumom.

Da li se posle radijumskog tretmana raka cerviksa ikada rak ponovo javlja?

Da. Neki kanceri su otpomi na radijum, ili se do njih radijumom ne može dopreti. Ponovna pojava kancera zavisi od stupnja oboljenja u vreme primene lečenja radijumom i rendgenskim zracima.

Da li se posle radijumskog lečenja raka cerviksa pacijentkinja može vratiti normalnom životu?

Da, u većini slučajeva.

Može li pacijentkinja da začne posle radijumskog lečenja kancera?

Usled radijumskog lečenja biče uništene funkcije jajnika pa ne može da dođe do začeća. Kao rezultat radijumske terapije prestaće i menstruacija.

Kakva vrsta operacije se vrši kad postoji rak cerviksa?

a. Kod ranih slučajeva napadnog kancera ili kancera »in situ« vrši se histerektomija (hirurško uklanjanje materice).
b. Za većinu napadnih kancera vrši se radikalna histerktomija.
c. Kod poodmaklih i intenzivnih slučajeva kancera vrši se egzenteracija, vađenje delova utrobe.

Šta se podrazumeva pod egzenteracijom?

To je izvanredno složena operativna procedura pri kojoj se zbog razvijenog kancera uklanjaju čitava materica, cerviks, vagina, jajovodi, jajnici, limfne žlezde, bešika i rektum. Za prolaz mokraće i stolice prave se veštački otvori.

Da li rak cerviksa može da se izleči takvim radikalnim hirurškim zahvatom?

Samo ponekad. Valja imati na umu da se ova operacija vrši samo kod osoba s ekstenzivnim kancerom, koje bi bez te operacije umrle.

Da li je ta operacija opasna?

Da.

Kakvi su izgledi za lečenje obolelih od raka cerviksa?

Rano otkrivanje može da dovede do znatno veće stope izlečenja.