Rak kože (Kancer)

Da li je rak kože izlečiv?

Praktično, svaki rak kože, ukoliko se započne lečenje rano, može se u potpunosti izlečiti.

Koji su neki od ranih znakova raka kože?

Retko je moguće da pacijent sam postavi dijagnozu raka kože. Međutim, dobro je slediti sledeći princip: svaka osoba bi trebala da konsultuje svog lekara kad god ustanovi da ima lokalizovano zapaljenje koje ne zaceljuje u roku od mesec dana.

U čemu se sastoji lečenje raka kože?

a. Rak kože se može ukloniti putem hirurške ekscizije, ukljućujući okolnu zdravu kožu i potkožna tkiva koja leže ispod promenjenog kanceroznog tkiva.
b. Izvesni tipovi raka kože mogu se spaliti putem električne igle.
c. Drugi tipovi raka kože mogu se obliterisati putem zračenja X-zracima ili drugim radioaktivnim materijama.

Gde se najčešće javlja rak kože?

Rak kože se najčešće javlja na otkrivenim površinama tela, oko nosa i očiju ili na nadlanicama šaka.

Da li je poznat uzrok raka kože?

U izvesnim slučajevima, uzrok raka kože može se tražiti u ponovljenom ili konstantnom nadražaju. Neke vrste raka kože mogu se prouzrokovati nadražajem nafte ili njenih proizvoda, fosforom ili drugim materijama koje dolaze u česti kontakt sa kožom šaka tokom dužeg perioda od mnogo godina. Zapaženo je takođe da su osobe koje su se često preterano izlagale sunčevim zracima tokom svog života podložnije razvoju raka kože.