Rak materice

Koliko često se javlja rak u telu materice?

Po učestalosti javljanja, kancer (rak) tela materice je drugi po redu od svih kancera ženskog genitalnog trakta. Međutim, rak vrata (grlića) maitrice se javlja pet puta ćešće nego rak u telu materice.

Ko je najpodložniji raku materice?

Hak tela materice javlja se u kasnijem dobu od raka vrata materice. On preovladava kod žena koje su prešle pedeset godina života.

Postoji li tendendja ka naslednosti raka materice?

Ne.

Kakva je razlika između kancera i sarkoma materice?

Kancer se javlja u endometrijumu materice, dok sarkom (podjednako zloćudni tumor) izrasta iz mišićnog sloja materice.

Koji su simptomi kancera materice?

a. Povećanje materice.
b. Neredovna krvarenja iz vagine kod žena koje još imaju menstruaciju.
c. Krvarenje posle menopauze.

Kako se postavlju dijagnoze kancera materice?

Dijagnoza se postavlja obavljanjem dijagnostičke kiretaže. Na svako krvarenje kod žena posle menopauze mora se gledati sa sumnjom i mora se ispitati kiretažom da bi se odbacila mogućnost postojanja raka. Kancerni razmaz i endometrijska biopsija takođe pomažu u postavljanju dijagnoze.

Kakvo se lečenje preporučuje za rak materice?

Primena radijuma, a posle četiri do šest nedelja, potpuna histerektomija, uklanjanje materice.

Da li je to teška procedura?

Da, ali posle operacije često dolazi do izlečenja.

U kom postotku se leči rak tela materice?

Ako se kancer otkrije pre nego što se proširio izvan područja materice, izleči se približno četiri od pet slučajeva. U slučajevima kada se rak već proširio izvan materice, samo jedna od osam bolesnica može da se izleči.

Da li je moguće sprečiti rak materice?

On ne može da se spreči, ali može da se otkrije ranije ukoliko žena potraži medicinsku pomoć čim uoči nenormalno krvarenje iz vagine.