Rak vulve

Da li rak ikada zahvata vulvu?

Da. Kanceroznim procesom mogu ponekad biti obuhvaćeni klitoris, vaginalne usne, Bartolinove žlezde ili otvor mokraćnog kanala.

Postoji li kakav način da se spreči rak vulve?

Da, podrobnim hirurškim lečenjem leukoplakije.

Kako se leči rak vulve?

Ova operacija se naziva vulvektomija. To znači, hirurško uklanjanje svih onih struktura koje sačinjavaju vulvu. Prilikom obavljanja radikalne vulvektomije radi uklanjanja razvijenog raka vulve, takođe se uklanjaju i limfne žlezde u preponi.

Da li rak vulve može da se izleči?

Da, ako se pomoću vulvektomije na odgovarajući način leči u ranim stadijumima. Procenjuje se da preko šezdeset pet posto kancera vulve može trajno da se izleči.

Kako se postavlja dijagnoza raka vulve?

Hirurškim putem se uzima komad tkiva i podvrgava mikroskopskom ispitivanju. Taj postupak se zove biopsija.

Koliko je rak vulve učestalo oboljenje?

Procenjuje se da rak vulve predstavlja oko dva do tri posto svih kancera koji pogađaju ženske polne organe.

Koje su žene najpodložnije raku vulve?

Žene preko šezdeset godina starosti.

Da li je vulvektomija ozbiljna operacija?

Da, ali do oporavka od operacije dolazi u gotovo svim slučajevima.