Rak želuca

Šta prouzrokuje rak želuca?

Uzrok njegovog nastanka je u većini slučajeva nepoznat. Za neke vrste raka se smatra da nastaju iz ulkusa želuca.

Da li su svi tumori želuca zloćudni?

Ne. U želucu se mogu naći tumori sluzokože ili mišićnog zida koji nisu zloćudni. Najčešći nemaligni tumori želuca su polipi sluzokože, lipomi (tumori masnog tkiva) i miomi (tumori ili novotvorevine mišićnog tkiva).

Da li se dobroćudni tumori želuca mogu izlečiti?

Da. Oni se mogu ukloniti hirurškim putem, bilo lokalnom ekscizijom, bilo operativnim uklanjanjem tog dela želuca u kome ovi tumori rastu.

Koliko je čest rak želuca?

Smatra se da na rak želuca otpada otprilike jedna trećina svih kancera kod muškaraca i jedna petina svih kancera kod žena.

U kom životnom dobu se najčešće sreće rak želuca?

Ovo je oboljenje koje se najčešće sreće u srednjem životnom dobu, kao i u poznijim godinama života, osobito u petoj i šestoj deceniji, mada ima slučajeva kad se javlja i pre.

Da li rak želuca ima tendenciju da se javlja kao porodična sklonost koja se nasleđuje?

Nema, nije nasledan.

Da li postoji neki način da se spreči pojava raka želuca?

Brzo uklanjenje ulkusa želuca može sprečiti da se ne ispolji kao malignitet. Rak želuca bi se mogao dijagnosticirati u ranim stadijumima razvoja ukoliko bi ljudi redovno posećivali svog lekara radi fizičkog pregleda i ako bi se više ljudi kod kojih postoje razni gastro-intestinalni simptomi podvrglo detaljnom ispitivanju.

Kako se postavlja dijagnoza raka želuca?

Ona se postavlja rendgenskim i endoskopskim ispitivanjem. U nekim slučajevima se dijagnoza može postaviti uvođenjem kroz usta u želudac naročito konstruisanog instrumenta poznatog kao gastroskop. Ovaj instrument omogućava lekaru da kroz njega direktno osmotri tumor.

Koji su simptomi raka želuca?

Rak želuca daje veoma malo ranih simptoma. Međutim, hronična dispepsija, gubitak apetita, stalni gubitak telesne težine ili bledilo, trebalo bi da podstakne pacijenta da se podvrgne rendgenskom ispitivanju čitavog gastro-intestinalnog trakta. Kad se pojavi tipično crno povraćanje i crna kao katran stolica (usled prisustva krvi), onda je rak toliko uznapredovao da je za operaciju prekasno.

U čemu se sastoji lečenje raka želuca?

U brzoj hirurškoj intervenciji koja se sastoji iz gastrektomije (uklanjanje gotovo čitavog želuca izuzev jednog malog dela).

Koje su naročite preoperativne mere potrebne za rak želuca?

Iste kao i za peptični ulkus.

Da li su operacije raka želuca veoma ozbijjne?

Da, ali uz savremena dostignuća u hirurgiji, više od devedeset procenata operisanih će se potpuno oporaviti od hirurđke intervencije.

Koliko se boravi u bolnici zbog operacije raka želuca?

Otprilike dve nedelje.

Koliko je vremena potrebno za jednu operaciju kancera želuca?

Od dva do pet časova, što zavisi da li se uklanja čitav želudac ili samo jedan njegov deo. Isto tako vreme trajanja operacije zavisi u velikoj meri od raširenosti procesa kao i tehničkih problema koji mogu iskrsnuti tokom operacije.

Da li ulkusi želuca ikada mogu da postanu rak?

Da. Veliki ulkusi želuca (ne duodenuma) imaju tendendju da postanu maligni (zloćudni).

Hoće li hirurg znati da li je želudačni ulkus postao maligni kada ga vidi u toku operacije?

Ne uvek, ali će on u svakom slučaju uraditi gastrektomiju. Dobijeno tkivo će se zatim podvrgnuti mikroskopskom ispitivanju, a to će kroz nekoliko dana doneti rešenje problema.

Da li se za vreme operacija na želucu daju transfuzije krvi?

U većini slučajeva, da.

Kakav je uobičajen postoperativan tok i kakve se postoperativne mere preduzimaju u slučajevima raka želuca?

Praktično se preduzimaju iste one mere koje se primenjuju posle gastrektomije zbog ulkusa, izuzev što je pacijent znatno bolesniji posle gastrektomije zbog raka.

Da li su antikancerozni lekovi korisni i mogu li produžiti život pacijenta koji se podvrgao hirurškoj intervenciji zbog raka želuca?

Da. 5-fluorouracil i druge hemijske materije mogu ponekad da utiču na remisiju, popuštanje bolesti, koja traje nekoliko meseci, pa čak i godina.