Ravni tabani (Dustaban; pes planus)

Šta su ravni tabani?

Izravnatost ili spuštanje uzdužnog luka svoda stopala (iznad gladnog) što je ponekad vezano za iskrivljenost peta ka spoljnoj strani.

Šta prouzrokuje ravne tabane?

a. Poremećen razvoj koštanih struktura.
b. Urođena slabost izvesnih ligamentarnih struktura.
c. Nedostatak odgovarajuće ortopedske korekcije poremećaja stopala u detinjstvu ili ranom detinjstvu.

Da li su ravni tabani česti?

To je jedan od najčešćih strukturnih defekata savremenog čoveka.

Hoće li nošenje neodgovarajuće obuće prouzrokovati ravne tabane kod dece?

Ono u stvari ne mora prouzrokovati ravne tabane, ali može ubrzati njihov nastanak.

Kako se kod dece mogu izbeći ravni tabani?

Redovnim posetama ortopedu koji će preporučiti odgovarajuće mere kada primeti tendenciju ka dobijanju ravnih tabana.

Da li ravni tabani uvek prouzrokuju bol ili druge simptome?

Ne.

Koji su neki od simptoma ravnih tabana?

a. Zamor nogu
b. Bol u longitudinalnom luku, tj. svodu stopala
c. Bol u petama

Kakva je terapija za ravne tabane?

Ako pacijent ne oseća nikakve simptome nije potrebna nikakva terapija. Vežbe stopala i stalno nošenje uložaka često odstranjuju bolove.

Mogu li se ravni tabani izlečiti nošenjem odgovarajuće obuće?

Ne, ali to može dovesti do olakšanja i otklanjanja simptoma.

Treba li ljudi koji nemaju simptome da nose uloške ili korektivnu obuću?

Ovo u takvim slučajevima nije potrebno.

Koje su koristi od nošenja uložaka?

Kod male dece se može dužim nošenjem uložaka uticati na naknadni razvoj longitudinalnog luka koji podiže gladno na stopalu. Kod odraslih ljudi s ravnim tabanima ovakvi ulošci služe samo da tegobe donekle ublaže.

Hoće li vežbe izlečiti ravne tabane?

Ne sasvim, ali mogu mnogo pomoći.

Može li se neko ko ima ravne tabane baviti fizičkim aktivnostima?

Da, pod uslovom da su preduzete korektivne mere otklanjanja simptoma.

Kakva nega svoda stopala se preporučuje?

Hodanje i stajanje na prstima, hodanje bosih nogu po plaži i sl., skakanje preko užeta, hvatanje prstima nogu raznih predmeta (olovka).