Razmaz na kancer (test Papanikolau)

Šta je razmaz na kancer (test Papanikolau)?

To je metoda prikupljanja površinskih ćelija iz vagine i cerviksa i njihovog ispitivanja u odnosu na kancer pomoću specijalne tehnike bojenja. Ova metoda obuhvata ispitivanje ćelija sa same površine, koje se odbacuju (deskvamacija).

Kakva je vrednost kancernog razmaza?

On može da otkrije kancerozne ćelije u veoma ranom stadijumu njihovog razvoja, čime se omogućuje vrlo rano lečenje.

Da li sve žene treba da se podvrgnu ovom pregledu?

Sve žene starije od dvadeset godina treba jednom godišnje da pregledaju vaginalni rpzmaz. Isto tako, razmaz treba pregledati kad god se sumnja u neku leziju.

Da li je uzimanje razmaza bolno?

Nipošto. Čitava procedura traje samo nekoliko sekundi i sastoji se samo u uzimanju brisa sa površine cerviksa i vagine.