Refraktivna hirurgija

Refraktivna hirurgija

Primena lasera i drugih aparata u cilju korekcije refraktivnih grešaka (kratkovidost, dalekovidost, astigmatizam), naziva se refraktivna hirurgija ili lasersko skidanje dioptrije.

Postoji velik broj hirurških pristupa i aparata koji su razvijani tokom godina, ali se danas najviše u svetu izvode: PRK, LASIK.

Lasersko uklanjanje dioptrije kao i ostale oftalmološke preglede možete uraditi u Specijalnoj očnoj bolnici “Vidar-Orasis Swiss” Novi Sad.

„Procenjuje se da se preko 8.5 miliona ljudi u USA podvrgnulo operaciji (PRK) i preko 13 miliona ljudi LASIK proceduri od 1995. godine do sad USA. “ Preffered practice patern-Refractive Errors & Refractive Surgery.

Ove procedure traju kratko, obezbeđuju uklanjanje refraktivne greške i imaju minimalnu stopu komplikacija.

Da li ste kandidat za refraktivnu hirurgiju laserom – lasersko skidanje dioptrije?

Odluku o operaciji baziramo prema potrebama pacijenta, načinu života, profesionalnim zahtevima i opštem telesnom zdravlju.  Postoje stanja koja predstvaljuju apsolutnu kontraindikaciju za „lasersko skidanje dioptrije“ a to su:

  • Menjanje „dioptrije“ u poslednjih godinu dana
  • Različiti poremećaji i stanja na rožnjači, kao što su: keratokonus , istanjenja, edem, zapaljenja rožnjače, vaskularizacije rožnjače
  • Nedovoljna debljina rožnjače za operativni zahtev
  • Prisustvo katarakte (zamućenja sočiva)
  • Loše kontrolisan glaukom
  • Različita zapaljenja kapaka, suvo oko, alergjje
  • Loše kontrolisana autoimuna ili imunološki posredovana oboljenja
  • Sistemska upotreba kortikosteroida
  • Nerealna očekivanja pacijenta

Relativne kontraindikacije za izvođenje ovih procedura su: diabetes mellitus (šećerna bolest), trudnoća i dojenje, upotreba određenih lekova, epilepsija, starost pacijenta ispod 21. godine života.

Šta je laser?

LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)“ pojačanje svetlosne energije pomoću stimulisane energije zračenja“ , predstavlja snop precizno usmerenih svetlosnih čestica, iste talasne dužine.. Laser ima dijagnostičku i terapijsku promenu. Laser ima termalno (koagulacija, disrupcija, evaporizacija), fotohemijsko (fotoablacija, fotoradijacija) i jonizujuće dejsvo na tkivo.

Tipovi lasera

Postoje različite vrste lasera I primene u oftalmologiji. U refraktivnoj hirurgiji koristimo:

Excimer laser – ima talasnu dužinu od 193 nm, I ispoljava fotoablativno (raskida hemijske veze I vrši “isparavnje tkiva”, na taj način vršeći promenu oblika rožnjače (skidanje dioptrije) na bazi Wavefront analize, jedinstvene za svakog pacijenta.

Femtosecond laser– je laser koji koristi svelost talasne dužine koja spadaju u infracrveni spektar (1053 nm). Ovaj laser svojim dejstvom stvara zone rapidnog širenja tkiva  i stvaranja akustičnog talasa, koji vodi do prekida kontuinuiteta tkiva.  Veoma kratko dejstvo svakog pulsa lasera omogućava veliku preciznost i sigurnost u refraktivnoj hirurgiji.

PRK je prva procedura za uklanjanje refraktivne greške (kratkovidost, dalekovidost, astigmatizam) koja je koristila laser umesto hirurškog noža. Ova procedura  omogućava „skidanje dioptrije“  kod dalekovidosti do +2.0 Dsph, kod kratkovidosti do -4.0 Dsph i korekciju astigmatizma do 3.0 Dcyl.

Procedura traje od 5-15 minuta, i izvodi se ambulantno. Posle svih prethodnih dijagnostičkih pregleda,  ukapavamo anestetik u oko u vidu kapi, postavljamo uređaj koji ne dozvoljava zatvaranje kapaka i tražimo od pacijenta da fiksira pogledom fiksaciono svetlo. Uklanjamo epitel rožnjače mehanički (pomoću specijalne „četke“) i dejstvom excimer lasera menjamo oblik rožnjače i na taj način vršimo korekciju refraktivne greške. Postavljamo terapeutsko kontaktno sočivo na operisano oko u toku para dana,  i imaju ulogu u ublažavanju postoperativnih simptoma (osećaj grebuckanja, preteranog suzenja, osetljivosti na svetlost) i pomažu u rastu novog epitela rožnjače.

Postoperativno dajemo određene vrste kapi koje sprečavaju infekciju, preveniraju stvaranje ožiljka i smanjuju osećaj nelagode.

LASIK je novija procedura koja podrazumeva kreiranje režnja rožnjače („poklopca“/ engl. flap) putem specijalnog noža ili putem Femtosecond lasera. Ova procedura  omogućava „skidanje dioptrije“  kod dalekovidosti do +4.0  Dsph, kod kratkovidosti do -12,0 Dsph i korekciju astigmatizma do 3.0 Dcyl.

Procedura kreiranja režnja rožnjače (flap), podrazumeva precizno postavljanje i pozicioniranog prstena iznad oka koji stvara vakuum. Kada su obezbeđeni svi uslovi, hirurg aktivira Femtosecond laser koji deluje na rožnjaču i formira režanj rožnjače (flap). Tada pomoću špatule (hirurškog instrumenta) podižemo  režanj rožnjače i dejstvujemo na tkivo rožnjače excimer laser-om, menjamo oblik rožanjače i korigujemo refraktivnu grešku.

Supracor – jedan od najsavremenijih metoda u refraktivnoj hirurgiji, koji posebnim pristupom preoblikovanja oblika rožnjače omogućava pacijentu dobar vid na blizinu i daljinu.

Kratkovidost (Myopia)

Refraktivna greška kod koje se paralelni svetlosni zraci  koji ulaze u oko ukrštaju se ispred makule (centra jasnog vida), zbog čega je lik koji posmatramo zamućen. Postoji veći broj podela ali je najčešće klasifikujemo prema visini “ dioptrije“ na malu (ispod -3 Dsph), srednju (od -3 Dsph do -6 Dsph) i veliku (preko -6 Dsph) ali i na školsku „benignu“ miopiju koja se javlja u školskom periodu (manje dioptrije) ili visoku „malignu“ degenerativnu miopiju, koju odlikuje preteran rast očne jabučice praćen rizičnim promenama na očnom dnu. Simptomi su: mutniji vid na daljinu, bolji vid na blizinu. Dijagnoza se postavlja na osnovu određivanja vidne oštrine, blokiranjem refleksa akomodacije (ukapavanjem kapi-cikloplegija) koje nam omogućavaju tačno merenje veličine dioptrije, retinoskopija, keratorefraktometar. U zavisnoti od veličine kratkovidosti, „dioptriju“ možemo korigovati upotrebom naočara, kontaktnim sočivima, PRK, LASIK procedurom i drugim metodama.

Dalekovidost (Hyperopia) – Refraktivna greška kod koje se paralelni  svetlosni zraci koji ulaze u oko ukrštaju iza makule (centra jasnog vida), bez učešća akomodacije. Akomodacija predstavlja refleksnu sposobnost oka da vidi jasno predmete na različitim udaljenostima, promenom oblika i prelomne moći sočiva.  Nastaje zato što je oko anatomski kraće u odnosu na prelomnu moć oka, kada rožnjača i sočivo slabije prelamaju svetlosne zrake, gubitka akomodacije i upotrebe određenih lekova, određenih stanja kod kojih nedostaje prirodno sočivo (aphakia).  U zavisnosti od veličine dioptrije, starosti (funkcije akomodacije), dalekovidost se može jednim delom „pokriti“ refleksom akomodacije dok on ne postane nedovoljan i tada počinju simptomi koje primećujemo. Simptomi su: zamor oka, glavobolje u čeonom predelu, mutan vid na blizu. Dijagnoza se postavlja na osnovu određivanja vidne oštrine, blokiranjem refleksa akomodacije (ukapavanjem kapi-cikloplegija) koje nam omogućavaju tačno merenje veličine dioptrije, retinoskopija. U zavisnoti od veličine dalekovidosti, „dioptriju“ možemo korigovati upotrebom naočara, kontaktnim sočivima, PRK, LASIK procedurom i drugim metodama.

Presbyopia („staračka dalekovidost“)-prirodan proces, smanjivanja „jačine“ akomodacije tokom godina koji se karakteriše teškoćama u fokusiranja objekata u neposrednoj blizini, otežanog čitanja, udaljavanjem objekta  posmatranja od sebe kako bi se isti mogao jasno videti. Proces smanjivanja „jačine“ akomodacije počinje u mlađem dobu ali se počinje manifestvovati oko 40 godine života. Smatra se da potpuni gubitak akomodacije nastupa u 6 dekadi života.   Presbyopia se koriguje naočarama, kontaktnim sočivima i hirurškim putem.

Preporuka strane: