Rehabilitacija – koji su ciljevi, kada je najkorisnija

Koji su ciljevi rehabilitacije?

a. Vraćanje pacijenata u što je moguće normalnije fizičko stanje.
b. Poboljšanje emocionalnog stanja pacijenta tako da se što bolje može prilagoditi situaciji u kojoj se nalazi i svojoj bolesti.
c. Poboljšavanje društvenog prilagođavanja pacijenta kako bi ponovo zauzeo svoje mesto u društvu.

U kojim bolestima su metode rehabilitacije najkorisnije?

a. Kod pacijenata sa urođenim deformitetima.
b. Kod paralisanih pacijenata.
c. Kod pacijenata kojima je izvršena amputacija.
d. Kod pacijenata sa težim oboljenjima nerava, mišića, kostiju i zglobova.
e. Kod pacijenata koji su se delimično oporavili od duge iscrplju­ju će bolesti i koji još nisu u stanju da ponovo otpočnu normalne fizičke, emocionalne ili društvene aktivnosti.

Koji je procenat onih koji su bili dugo bolesni kojima će biti potreban neki oblik rehabilitacije?

Smatra se da pet posto od svih hospitaliziranih pacijenata i osam­deset posto svih ortopedskih pacijenata treba dalju negu po ot­puštanju iz bolnice.

U kojem je stadijumu bolesti rehabilitacija najpotrebnija?

U periodu rekonvalescencije. Vrlo je važno da ljudi koji su se oporavili od ozbiljnih bolesti budu ohrabreni da se što je pre moguće vrate normalnim aktivnostima. Postoji sklonost velikog broja hroničnih bolesnika da se »prilagode« svojoj bolesti i da pokažu, odsustvo interesovanja za vraćanje punoj aktivnosti.

Postoje li ljudi sa sklonošću da prihvate status invalida?

Da. Zbog nekog čudnog psihološkog razloga, ljudi koji su negovani kao potpuni invalidi u dužem periodu vremena, postaju skloni da prihvate situaciju u kojoj se nalaze. Mere rehabilitacije prema tome treba da se suprotstave ovoj prirodnoj tendenciji i utiču na ljude tako da zažele da se vrate normalnom životu, ukoliko je to moguće.

Koji se aparat najčešće koristi u rehabilitaciji?

Na ovo pitanje ne može se odgovoriti navođenjem imena raznih instrumenata ili aparata. Centar za rehabilitaciju će podesiti tačno uređaj tako da odgovara potrebi pojedinaca.

Može li svaki lekar ili svaka bolnica vršiti zadovoljavajuću rehabilitacionu terapiju?

Ne. Na žalost, u fazi sadašnjeg medicinskog razvoja, niti su svi lekari, niti sve bolnice opremljeni za obavljanje ovog posla. Mnogo je povoljnije za pacijenta da ode u centar za rehabilitaciju gde će eksperti upotrebiti svoje znanje i uređaje koji odgovaraju svakom pojedinom problemu.