Rekonstruktivna hirurgija kostiju, zglobova i mišića

U kojim situacijama se može vršiti rekonstruktivna hirurgija kostiju, zglobova i mišića?

a. Kada su prelomljene kosti srasle u lošem položaju, rekonstruktivna hirurgija se izvodi u cilju otklanjanja defekta
b. Bolni i oboleli zglobovi ili oni koji su vrlo malo ili nimalo pokretni mogu se osposobiti rekonstruktivnim hirurškim merama
c. Delimično ili potpuno paralizovani mišići mogu se zameniti transplantacijom očuvanih mišića ili tetiva sa drugih delova ekstremiteta

Koliko je efikasna rekonstruktivna ortopedska hirurgija?

Efikasnost rekonstruktivne ortopedske hirurgije zavisi u prvom redu od stepena onesposobljenosti, kao i od toga koliko je pristupačna oblast u kojoj je lociran prelom.

Može li rekonstruktivna hirurgija vratiti u život paralisan mišić?

Ne.

Posle koliko se vremena nakon paralize koja je nastupila kao posledica poliomielitisa može izvršiti rekonstruktivna hirurgija?

Obično je najbolje sačekati najmanje dve godine od početnog napada. Ovo se preporučuje zato što u toku ovog perioda može doći do regeneracije mišića.

Može li većini ljudi sa paralisanim mišićima pomoći rekonstruktivna hirurgija?

Da. Redak je slučaj da su svi mišići jednog ekstremiteta podjednako oštećeni bolešću. Prema tome, moguće je presaditi ih na mesto gde će najbolje pomoći mišićima i tetivama koji su još normalni i funkcionalni.

Može li hirurg da utvrdi kome će pacijentu najviše koristiti rekonstruktivna hirurgija?

Da. Pažljivom analizom prave prirode bolesti obično se može odrediti kojim pacijentima može pomoći transplantacija mišića ili tetiva.

Koje se vrste rekonstruktivnih operacija izvode da bi se obezbedilo poboljšanje stanja posle paralize mišića?

a. Presađivanje mišića
b. Presađivanje tetiva
c. Spajanje raznih zglobova da bi se obezbedila veća stabilnost uda

Kada se preporučuje operacija spajanja zglobova

a. Kada je zglob bolan
b. Kada je delimično ili totalno uništena rskavica zgloba
c. Kada je zglob labilan (suviše pokretan i van kontrole)

Mogu li se zdravi nervi uspešno presaditi na paralizovane mišiće?

Ne.

Da li je rekonstruktivna ortopedska hirurgija opasna?

Ne.

Hoće li presađeni mišići, tetive ili spojeni zglobovi produžiti da funkcionišu kad dete poraste?

Hoće.

Da li je potrebno izvežbati presađeni mišić ili tetivu da bi ih pacijent mogao pravilno koristiti?

Ovo je vrlo važno. U stvari, vežbanje presađenog mišića ili tetive je isto toliko važno kao i sama operacija.