Rektum i čmar – simptomi bolesti i lečenje

Šta je čmar ili anus?

Poslednjih nekoliko santimetara intestinalnog trakta. To je završetak debelog, tj. pravog creva, prirodni otvor utrobe.

Šta je rektum?

Rektum ili pravo crevo, je deo debelog creva koji se proteže od anusa naviše od jedanaest do četrnaest santimetara.

Da li su oboljenja rektuma i čmara česta?

Gotovo jedna trećina svih odraslih osoba u nekom periodu svog života boluje od izvesnih lokalnih oboljenja anusa ili rektuma, kao što su hemoroidi, fisure ili fistule.

Da li je neophodno radi održavanja dobrog zdravlja imati stolicu svakodnevno?

Ne. Iako su u pitanju zdrave, normalne osobe, navike u pogledu pražnjenja creva široko variraju.

Da li je normalno imati jedno ili dva pražnjenja stolice dnevno?

Za neke ljude je to normalno.

Može li osoba da vodi normalan žlvot ukoliko ima stolicu svakog drugog ili svakog trećeg dana?

Da, ukoliko ima normalnu crevnu funkciju.

Šta čini obično stolicu?

Tri trećine vode i jedna trećina suve materije (ostaci biljne hrane, uništene bakterije i odbačene crevne ćelije). Pražnjenje creva nas- taje otprilike ‘za dvadeset četiri časa nakon uzimanja hrane.

Da li vrsta hrane koja se unosi u organizam ima uticaja na funkciju creva?

Da.

Koju hranu je najbolje izbegavati ukoliko postoji akutno rektalno ili analno oboljenje?

a. Vrlo slanu, kiselu i jako začinjenu hranu.
b. Alkoholna pića.

Šta određuje regularnost crevnog funkcionisanja?

a. Formiranje odgovarajućih navika u ranom detinjstvu.
b. Unošenje takve hrane koja predstavlja dobro uravnoteženu ishranu koja sadrži dosta svežeg voća i svežeg povrća.
c. Opšte stanje zdravlja.

Hoće li se odgovarajuće navike u pogledu pražnjenja creva od detinjstva obično zadržati i u starijem dobu?

Svakako, da.

Da li je štetno tokom dužeg perioda vremena uzimati blaga sredstva za čišćenje kao što je, na primer, mineralno ulje?

Ne, ukoliko to nije zaista neophodno za normalno funkcionisanje creva. Ipak, ovakva sredstva ne bi trebalo da se uzimaju istovremeno sa hranom bogatom vitaminima zato što se njihovo dejstvo može odraziti na apsorpciju tih vitamina.

Da li u slučaju trbušnog bola treba uzimati sredstvo za čišćenje?

Nikad! Ovakav postupak može biti opasan — naročito ukoliko je uzrok bola zapaljenje crvuljka, apendicitis ili neki drugi zapaljenjski proces u crevnom traktu.

Da li je promena u pogledu pražnjenja creva, odnosno navika u tom pogledu, značajan znak nekog oboljenja?

Da, veoma često promena navike u pogledu pražnjenja creva označava da postoji neki patološki proces. Ponavljanje dijareje (proliv) ili opstipacije (zatvor) trebalo bi da utiču da se takva osoba podvrgne pažljivom medicinskom pregledu u pogledu crevnog trakta.

Kakve nenormalnosti u pogledu funkcionisanja creva treba da podstaknu na medicinsko ispitivanje?

a. Epizode dijareje (proliva).
b. Epizode opstipacije (zatvora).
c. Promena u izgledu ili kalibru stolice.
d. Krv u stolici.
e. Crna stolica.
f. Sluz u stolici.

Da li postoji razlika u pogledu efikasnosti sredstava za čišćenje?

Da. Što je sredstvo za čišćenje blaže, to je bolje po creva, po organizam. Blaga sredstva koja podmazuju ili kuvano voće najčešće se preporučuju za olakšanje opstipacije. Koriste najviše dijete i gimnastika creva.

Kada je dozvoljeno uzimati sredstvo za čišćenje?

Povremeno, kada kod pacijenta postoji izvestan period opstipacije, a inače obično ima normalnu crevnu funkciju.

Kada je dozvoljeno uzeti lubrikante (blaga sredstva)?

Kada postoji tendencija za hroničnom opstipacijom kod starih osoba.

Kada bi trebalo uzeti klizme zbog opstipacije?

Samo u tom slučaju ako je pacijent inače dobrog zdravstvenog stanja i nema nikakve druge simptome koji su u vezi sa crevnim traktom.

Da li postoji bilo kakvo adekvatno lečenje za hroničnu opstipaciju?

Da. Treba uzimati puno svežeg voća i povrća i razvijati pravilne navike. Takođe, mogu biti od koristi blaga sredstva za podmazivanje ili lekovi koji dovode do povećanja količine stolice.

Da li postoji tendencija za opstipacijom kako čovek postaje stariji?

Da. Trbušni mišići (inače tako važni jer pomažu evakuaciju creva) vremenom oslabe.

Kako se leči opstipacija kod dece?

a. Obučavati dete da stekne pravilne navike u pogledu pražnjenja stolice: redovno, vremenski određeno (npr. ujutro).
b. Pružiti detetu odgovarajuću, uravnoteženu ishranu.
c. Ukoliko je potrebno, dati detetu blago sredstvo da bismo mu pomogli dok ne stekne navike u pogledu urednosti u pražnjenju creva.

Kakav je značaj hronične dijareje?

Dljareja može da znači neku infekciju u crevima, kao što je dizenterlja ili kolitis. Svaka dijareja koja traje više od nekoliko dana trebalo bi da pobudi sumnju i da bude povod da se pođe lekaru.

Kakvo je najbolje lečenje opstipacije kod odraslih ili starijih osoba?

a. Proveriti da li ne postoji neko oboljenje debelog creva, rektuma ili čmara koje bi moglo biti uzrok opstipaciji.
b. Poboljšati navike u pogledu ishrane.
c. Uspostaviti pravilne navike u pogledu pražnjenja creva.
d. Upotrebljavati lekove za povećanje zapremine stolice ili, ukoliko je potrebno, blago sredstvo za podmazivanje.

Kakav značaj ima krv u stolici?

Krv u stolici može biti posledica:
a. Preteranog napona prilikom pražnjenja creva kada postoji opstipacija (zatvor).
b. Hemoroida ili nekog drugog procesa u predelu čmara.
c. Akutnog kolitisa udruženog sa dijarejom (prolivom).
d. Hroničnog kolitisa.
e. Benignog tumora
f. Malignog tumora rektuma ili creva.

Kakav je značaj crne stolice?

Cma stolica je prouzrokovana krvarenjem koje se odvija negde visoko u crevnom traktu. Izvesni preparati koji u sebi sadrže gvožđe, kada se uzimaju oralno (gutanjem), takođe mogu dovesti do pojave crne stolice.

Kakav je značaj sluzi u stolici?

Sluz ne označava u svakom slučaju neki patološki proces jer mnogo Ijudi, naročito žena srednjih godina, imaju sluz u stolici iako nema nikakvog pravog oboljenja creva. Međutim, na ovu pojavu bi ipak trebalo ukazati lekaru.

Da li je štetno ako se prilikom pražnjenja creva dugo napreže?

Da. Naprezanje prilikom pražnjenja creva može dovesti do stvaranja hemoroida (šuljeva).

Da li su iritacije debelog creva od neke koristi u lečenju oboljenja?

Nisu korisne. Ranijih godina izvesna stanja debelog creva lečena su pomoću ove metode, ali se pokazalo da su one malo korisne, ako uopšte i mogu da budu od neke koristi.

Da li je istina da oni koji nemaju redovne stolice postaju tromi, da imaju glavobolje i da se osećaju slabo?

Kod osoba koje nemaju redovno pražnjenje creva mogu se razviti takvi simptomi iz čisto psihiloških razloga. Međutim, nema nikakvog razloga da opstipacija koja traje dan ili dva dovede do takvih reakcija.