Retikularan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Retikularan, formiranje neke strukture koja podseća na mrežu.

Preporuka strane: