Retro-prefiks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Retro-prefiks sa znaćenjem: u pozadini, iza.

Preporuka strane: