Retrobulbaran – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Retrobulbaran, iza očne jabučice.

Preporuka strane: