Reverzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reverzija, biološki izraz koji se odnosi na neku crtu ili karakteristiku nasleđenu od nekog dalekog pretka; ponovna pojava takve crte ili karakteristike.

Preporuka strane: