Rezultati analize vode za piće u Užicu

Ministarstvo zdravlja obaveštava javnost da rezultati analize prisustva cijanotoksina u vodi za piće poreklom iz vodovodnog sistema u Užicu, koji su danas dobijeni iz laboratorije u Nemačkoj, potvrđuju da ne postoji rizik po zdravlje stanovništva.

Rezultati laboratorijskih ispitivanja Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ potvrđeni su u Nemačkoj pokazujući da su vrednosti mikrocistina-LR (toksina poreklom iz prirode, koji produkuju cijanobakterije) u vodi za piće vodovodnog sistema u Užicu daleko ispod granične vrednosti koju propisuje Svetska zdravstvena organizacija. Analize sprovedene u Nemačkoj su takođe potvrdile odsustvo drugih ispitivanih toksina u vodi za piće.

Prelazak na vodosnabdevanje sa alternativnog izvorišta „Sušičko vrelo“ je preventivna mera bazirana na sledećim razmatranjima:
Navedeno alternativno izvorište vodosnabdevanja omogućava unapređenje mera kontrole mogućeg intenzivnijeg cvetanja algi u budućnosti;

Voda za piće iz alternativnog izvorišta ispitana je sa aspekta novog vodozahvata i u saglasnosti je sa važećim Pravilnikom. Monitoring njene zdravstvene ispranosti, kako iz izvorišta tako i iz distributivne mreže, vršiće se kontinuirano od strane Zavoda za javno zdravlje Užice u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“;
Jezero Vrutci je u procesu dugoročne sanacije sa ciljem da se prevenira rizik od cvetanja algi u budućnosti;
Ne postoji rizik po zdravlje poreklom iz vode za piće vodovodnog sistema u Užicu na osnovu rezultata analiza cijanotoksina sprovedenih u Srbiji i u Nemačkoj, koji su dobijeni 24. januara 2014. godine.

Izvor: Ministarstvo zdravlja