Rezultati rada Ministarstva zdravlja

Efekti sistemskih zahvata sprovedenih u prethodnih godinu i po dana rezultiraće boljom i kvalitetnijom zdravstvenom uslugom: obnavljanje opreme, specijalizacije i rekonstrukcija četiri klinička centra; umrežavanje zdravstvenih ustanova; smanjenje lista čekanja; veća pažnja osetljivim grupama pacijenata; antikoruptivne mere i uštede koje donose centralizovane javne nabavke;

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije predstavila je rezultate rada Ministarstva zdravlja u 2013. i najavila aktivnosti za narednu, 2014. godinu. Konferenciji za novinare prisustvovali su pomoćnici ministra, i državni sekretari, prof. dr Vladimir Đukić, prof. dr Berislav Vekić i prim.dr Periša Simonović.

U proteklom periodu, Ministarstvo zdravlja paralelno je radilo na rešavanju sistemskih, ali i problema sa kojima se suočavaju osetljive grupe građana. U situaciji u kojoj je nedostatak novca očigledan, jedan od prioriteta bile su uštede – kroz vraćanje suficita apoteka iz lokalnih samouprava u zdravstvo, a pre svega kroz uvođenje sistema centralizovanih javnih nabvki. Samo jedan tender za nabavku lekova i medicinskih sredstava za bolnice i domove zdravlja štedi oko 25 miliona evra (3 milijarde dinara), što je gotovo četvrtina budžeta za zdravstvo za 2014. godinu.

Budžet Ministarstva zdravlja za 2014. godinu je 13,24 milijarde dinara. Dugovanja na ime neuplaćenog doprinosa za zdravstvo iznose 93,47 milijarde dinara, od čega je 51,89 milijardi dinara nenaplativo.

Aktivnosti Ministarstva zdravlja na planu rešavanja problema sa kojima se suočavaju osetljive grupe građana:

 • Formiranje Jedinica za palijativno zbrinjavanje – do 2015. godine biće ih u 28 gradova. Nabavljena su 143 vozila za domove zdravlja za prevoz najtežih bolesnika.
 • Otvorena je posebna budžetska linija za retke bolesti. Za 2014.g planirano 280 miliona.
 • Izmena Pravilnika o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo. Pacijenti kojima je neophodna transplantacija srca u inostranstvu, bez obzira na godine života, imaju pravo na lečenje o trošku RFZO. U Srbiji je ove godine urađena transplantacija 70 bubrega, 17 jetri, 3 srca.
 • Usvojen je Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama

Na generalnom planu aktivnosti Ministarstva zdravlja usmerene su na oblasti koje su najvažnije za dobro funkcionisanje zdravstvenog sistema:

 • Odobrene su 1702 specijalizacije.
 • Prirodni odliv medicinskog i nemedicinskog kadra otvara prostor za zapošljavanje medicinskih radnika
 • U toku su pregovori za kredit Svetske banke, iz koga se planira nabavka 6 novih linearnih akceleratora za opremanje onkoloških centara. Iz budžeta Ministarstva zdravlja već su kupljena 2 linearna akceleratora za Kragujevac i Niš. Nabavljene su 2 magnetne rezonance i najsavremeniji skener za Klinički centar Srbije.
 • Pokrenuta je rekonstrukcija 4 klinička centra. Radovi u Nišu su već počeli, sledeće godine počinju i u Kragujevcu i Novom Sadu.
 • Izjednačen je status privatnih i državnih apoteka. Formirana je cena za preko 1000 lekova što je uslov da se oni nađu u apotekama.
 • Započet je Nacionalni program skrininga na tri najčešća karcinoma u Srbiji.
 • Usvojen je Zakon o pravima pacijenata.
 • Priprema se predlog Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva kojim se omogućava adekvatno praćenje zdravstvenih potreba stanovništva.
 • U pripremi su izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju koji će pomoći boljoj organizaciji rada zdravstvenih ustanova

Prioriteti Ministarstva zdravlja za 2014. godinu:

 • Umrežavanje i centralizacija podataka koja će dovesti do realnog uvida u liste čekanja, što je osnovni zadatak RFZO za 2014. godinu
 • Nabavkom opreme, rekonstrukcijom prostora i jačanjem kadra do smanjenja lista čekanja
 • Nov kalendar vakcinacije i uvođenje petovalentnih vakcina
 • Podizanje svesti o značaju prevencije: nacionalni program skrininga, rizična ponašanja
 • Nastavak rada na vraćanju uloge domova zdravlja u zdravstvenom sistemu – domovi zdravlja kao kapije zdravstva u kojima se obavlja 80 odsto usluga
 • Donošenje novih zakona kojima se poboljšava organizacija rada i omogućava brža i kvalitetnija zdravstvena usluga
 • Nove specijalizacije, naročito deficitarn

Izvor:  Ministarstvo zdravlja Republike Srbije