Rh-negativan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rh-negativan, termin koji se odnosi na osobe u čijoj krvi se ne nalaze Rh-materije.

Preporuka strane: