Rikecioze (Tifus-Pegavac i druge)

Šta su rikecioze i kako se one prenose?

Rikecioze su grupa infektivnih bolesti s groznicom koju prouzro­kuje rikecija, klica koja je manja od bakterije, a veća od virusa. Rikecioze se prenose na čoveka ubodom vaši, buva ili pregelja, ili ukoliko se za čovekovu kožu prilepi krpelj.

Koja oboljenja izazivaju rikecije?

Rikecije izazivaju epidemični osipni tifus (pegavac), pegavu grozni­cu Stenovitih planina, južnoameričku pegavu groznicu, groznicu »Q«, čestarski tifus, rovovsku groznicu i rikecijske boginje. Brilova bolest je jedan vid pegavca koji se sreće u Americi i verovatno predstavlja razbuktavanje nekadašnjeg napada epide- mijskog pegavog tifusa kod pacijenta koji je mogao od njega bolovati dok je živeo u Evropi, mnogo godina pre.

Kako se ove bolesti sprečavaju?

Uništavanjem buva, pregelja, krpelja, vaši i uspostavljanjem kontrole nad mestima gde se ovi insekti razmnožavaju. U područ­jima u kojima ima krpelja, važno je često pregledati telo da bi se otkrilo da se neki krpelj nije prilepio za kožu. Noću upotreblja­vati mreže za zaštitu od insekata. Pored upotrebi insekticida, u mere predohrane ubraja se održavanje čistoće i opšta higijena.

Da li su vakcine efikasne protiv bilo koje od ovih bolesti?

Da, protiv pegavca i pegave groznice Stenovitih planina. Među­tim, tetraciklinski lekovi imaju određenu vrednost u lečenju tih bolesti. Sprečavanje groznice »Q« u čoveku zavisi od sprečavanja ovog oboljenja kod životinja, naročito kod onih koje se uzgajaju zbog mesa i mleka.

Da li su rikecioze ozbiljna oboljenja?

Da, naročito pegava groznica Stenovitih planina i neke vrste pegavog tifusa; ove bolesti mogu da prouzrokuju smrt u prilično visokom postotku slučajeva, ako se ne primeni zaštita i lečenje. Pegavac je u našim krajevima harao kao ratna zaraza 1915. i 1943. godine.