Ronhus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ronhus, glasan pištav zvuk koji se čuje kada se na grudni koš stavi stetoskop; hrkanje, krkljanje.

Preporuka strane: