Rubinov test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rubinov test, test koji označava da li su Falopijeve tube (jajovodi) otvoreni; obavlja se tako što se vazduh ubrizga u grlić (cerviks) materice.

Preporuka strane: